Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Παπαδόπουλος Σπύρος / Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βιογραφικό

Σπύρος Παπαδόπουλος (1966-2023) αρχιτέκτων (ΕΜΠ 1991), διδάκτωρ του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (E.T.S.A.Μ. 1997). Διετέλεσε καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ). Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος από το 2014 μέχρι το 2016.

Από το 2000-2023 διδάξε Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και σύγχρονα Οπτικοκαουστικά Μέσα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 1998 διδάξε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. «Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» και από το 2005-2023 στο Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».

Είχε διδάξει επίσης ως επισκέπτης καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Μαδρίτης στο Πανεπιστήμιο του Alcalá και στο Πανεπιστήμιο Camilo José Cela.Έχει δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico DF, Universidad La Salle, Mexico DF, Universidad Iberoamericana, Mexico DF,Universidad de Alcalá, Madrid, Universidad S.E.K., Segovia, Universitat International de Catalunya, Barcelona, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria).

Ασχολήθηκε ενεργά με τα οπτικοακουστικά μέσα στα πεδία των εικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής, διερευνώντας τη διεπαφή και την αλληεπίδραση του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών. Από το 2010-2023 ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού εργαστηρίου “EscapeLab” (Laboratory of Multimodal Design and Research on Hybrid Environments).

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής, σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επιμεληθεί και έχει σκηνοθετήσει την τηλεοπτική εκπομπή “METALOCUS” με θέμα τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική (Seven-X, 2000). Από το 1999 συν-επιμελείται στη Μαδρίτη το διεθνές περιοδικό “METALOCUS”, που έχει διακριθεί επανειλημμένως για τη διάχυση της αρχιτεκτονικής.

website: www.spirospapadopoulos.net

Θέσεις Ευθύνης

2015 - 2023: Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης 
2017 - 2022: Διευθυντής στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» 
2014 - 2016: Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση   

Έρευνητικά προγράμματα

2021 - 2023, «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) / Β΄ κύκλος», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Συστάδας "Καλές Τέχνες"
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2022

2020 - 2023, «Colour & Travel: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ταξιδιωτικών Ψηφιακών Εφαρμογών με Ψυχαγωγικά και Παιγνιώδη Χαρακτηριστικά», Ενότητα Εργασίας 1: «Μεθοδολογική προσέγγιση - Λειτουργικές προδιαγραφές - Σχεδιασμός Περιεχομένου & Μηχανισμών Εφαρμογών». Συγκρότηση Πλαισίου Παιχνιδοποίησης, Ενότητα Εργασίας 4: Πιλοτική λειτουργία, Αξιολόγηση https://www.colour-travel.eu/
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

2020 - 2023, Aπόδραση στον Πολιτισμό: Ανάπτυξη μιας προηγμένης, καινοτόμου και state-of-the-art υποδομής ψηφιακών εκπαιδευτικών παιγνίων απόδρασης (escape games), για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. http://escape.cti.gr/
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

2018 - 2021, Αναπαραστάσεις και διάδραση του ελληνικού τοπίου στα βιντεοπαιχνίδια.
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2017 - 2020, Χρήση των μηχανών παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μοντέλου του όρους Ολύμπου σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

2017 - 2020, Augmented corporeal experiences in the hyper-tectonic environment of a digital game
Θέση: Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

2016 - 2023, «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Συστάδας "Καλές Τέχνες"
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2022

2011 - 2013, Το αστικό τοπίο στα βιντεοπαιχνίδια. Αναπαραστάσεις και χωρικές αφηγήσεις http://www.arch.uth.gr/urbanlandscapesinvideogames/
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2011 - 2015, «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης». http://lecad.arch.uth.gr/demuciv/
Θέση: Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας

2007, Συντονιστής δράσης Νέο ΙΝΚΑ - Ινστιτούτο Καταναλωτών. Δράση 14: Καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης / στοχευμένες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε διαφορετικά κοινά στόχου". Συντονιστής Εταίρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Έρευνας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας - ΚΕΚΑΝΑΜ Α.Ε. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Αμφικτιονία».
Θέση: Υπεύθυνος Ενέργειας Α: Παραγωγής τηλεοπτικού μηνύματος.
Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα EQUAL (2007)

2005 - 2006, “Intervención arquitectónica en centros históricos europeos” Project A: Qualification of technicians and experts in Urban Renovation. Seminary "Architectural Intervention in Historical Centres Workshop", Cádiz.
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: Συντονιστής: Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Πρόγραμμα: PAGUS

Αρχιτεκτονικό έργο

2018, Συγκρότημα κατοικιών, Estepona, Ισπανία. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (Finalists - συνεργάτης: Eduardo Vadillo)

2015, Clesa Factory, Μαδρίτη, Ισπανία. Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (συνεργάτες: Emanuel Prada, Eduardo Vadillo)

2010 - 2011, Κατοικία στην Καρδίτσα, (αρχιτεκτονική μελέτη)

2009 - 2011, Κατοικία στα Παλαιά Βόλου, (μελέτη - συμμετοχή στην 6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων)

2009, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για τα εγκαίνια της Olympic Air, (υλοποιημένο)

2009, Σχεδιασμός εκθεσιακής εγκατάστασης «Metalocus 10 años», (υλοποιημένο - συνεργάτης: J.J. Barba)

2009, Σχεδιασμός εκθεσιακού περιπτέρου «Chiquita», (υλοποιημένο)

2008, Teatro Auditorio de Campo de Criptana (Ciudad Real), Ισπανία, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (συνεργάτης: J.J. Barba)

2008, Ayuntamiento de Quintanar del Rey, Ισπανία. Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (συνεργάτης: J.J. Barba)

2008, Μercado municipal en Sanchinarro, Μαδρίτη, Ισπανία. Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών (συνεργάτης: J.J. Barba)

2008, Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη και της περιοχής ανατολικά από τις Καμάρες στην πόλη της Καβάλας. (συνεργάτες: Α. Νικολοπούλου, Ε. Κουινέλη)

2008,  Δύο εξοχικές κατοικίες στην Δονούσα (αρχιτεκτονική μελέτη)

2007, Pabellón del Ayuntamiento de Madrid - Feria de Libro. Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών (συνεργάτες: J.J. Barba, Α. Νικολοπούλου)

2007, Εκθεσιακή εγκατάσταση στην 72η Δ.Ε.Θ 2007 για το Υπουργείο Ανάπτυξης, (υλοποιημένο)

2007, Εκθεσιακή εγκατάσταση στην 72η Δ.Ε.Θ 2007 για τον ΔΕΣΦΑ, (υλοποιημένο)

2007, Εκθεσιακή εγκατάσταση στην Art Αthina για το πολιτιστικό τμήμα του οργανισμού της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, (υλοποιημένο)

2007, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για τα βραβεία Gourmet 2006 - 2007, (υλοποιημένο)

2007, Σχεδιασμός εκθεσιακής εγκατάστασης ΟΤΕ link, (υλοποιημένο)

2007, Μελέτη εκθεσιακής εγκατάστασης για τον Ο.Τ.Ε. στην 72η Δ.Ε.Θ 2007, (μελέτη)

2007,  Σχεδιασμός εγκατάστασης για τον Ο.Σ.Ε. στην έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα 2007»,  (υλοποιημένο)   

2007, Σχεδιασμός information desks για την επικοινωνία της Περιφέρειας Αττικής, (υλοποιημένο)

2006, Διπλοκατοικία στο Καματερό (μελέτη - συμμετοχή στην 5η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων)

2006, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Los Olivos στη Μαδρίτη (συνεργάτης: Eduardo Vadillo Ruiz)

2006, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για το Internet Governance Forum στην Αθήνα, (υλοποιημένο)

2006, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για την Dog Day του περιοδικού Έψιλον της Ελευθεροτυπίας, (υλοποιημένο)

2006, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για τα βραβεία Gourmet 2005 - 2006, (υλοποιημένο)

2005, Σχεδιασμός συγκροτήματος δέκα κατοικιών στην Χαλκίδα (αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη)

2005, Εξοχική κατοικία στο Ρέθυμνο (αρχιτεκτονική μελέτη)

2005, Εκθεσιακή εγκατάσταση για τον οργανισμό Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην έκθεση «Εκπαίδευση 2005», (υλοποιημένο - βραβείο καλύτερης εγκατάστασης)

2005, Σχεδιασμός Εκθεσιακού περιπτέρου Carrefour Τravel για την έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα 2005», (υλοποιημένο)

2005, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για το 3rd Information Security Matrix Forum στην Αθήνα, (υλοποιημένο)

2005, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου επίδειξης μόδας Penélope Zagoras, (μελέτη)

2005, Σχεδιασμός σκηνικού χώρου για το συνέδριο διαφήμισης της ΕΔΕΕ, (υλοποιημένο)

2005, Διοικητήριο Τρικάλων  (διαγωνισμός με τον Ν.3316/05) 1ο  Βραβείο (σε συνεργασία με το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ΑΣΤΕΤ / Δ. Κατζουράκης - Γρ. Τσαμπέρης και συνεργάτες Ε.Ε.)

2005 - 2010, Σχεδιασμός Marlboro Experience Outlets για την Phillip Morris

Καλλιτεχνικό έργο

2022, "Ψίθυροι 21", οπτικοακουστική εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου PALIMPSEST, Ιωάννινα. 

2022, "Wispers 22", video installation, Landscape Lab, Matadero, Madrid  

2021, "Φτιάξε με - Μεταφορτώνοντας την Ακρόπολη", video, στην έκθεση SYMBOLS & Iconic Ruins, ΕΜΣΤ 

2020, "Whispers", ηχητικό έργο για τον διαγωνισμό "El laboratorio del espacio 2020". Οργάνωση: Espacio de Creación e Investigación Sonora (ECIS) y el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) de la UAM

2019, "Αποχαιρετισμός", Ηχητική εγκατάσταση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής (21 Ιουνίου 2019), Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

2019, "Sunbed", Video instalation, στο πλαίσιο της εκθεσης "Terra In-cognita", Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας. Οργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ένωση Ελλήνων Κριτικών Τέχνης (AICA Ελλάς). 

2014, "Anatomy of a video gamer" ηχητικό έργο για τον διαγωνισμό “The space laboratory” στο πλαίσιο του II International Conference Sound and Audiovisual Spaces: Sensorial and Active Experimentation

2011, "Μίλα μου", Video loop, γαι την εγκατάσταση "Εκκολαπτήριο" στο πλαίσιο της έκθεσης "Αρχιτεκτονική και πόλη στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη", ΜΚΣΤ

2009, “3 x Metalocus 023 / 024 / 025“, 6 min. / 9min. / 4 min. Video υλοποιημένο για την έκθεση Metalocus10 años, Galleria Raquel Ponce, Madrid.

2009, “Παντελής Λαζαρίδης, Αποσυνδέσεις“, 45min. Ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της έκθεσης του Παντελή Λαζαρίδη Parkour. Στάσεις, Παραβάσεις, Ελιγμοί, στο Μουσείο Μπενάκη.

2008, “Touch Me II”, interactive video (loop), Διαδραστική εγκατάσταση στο πλαίσιο της έκθεσης Swab - International Contemporary Art Fair Barcelona.

2007, “Θουκυδίδης Βαλεντής, κατοικώντας τον κάνναβο”, 28min. Ντοκιμαντέρ για την εκπομπή Πορτρέτα και διαδρομές Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Παραγωγή ΕΡΤ.

2007, “Κοινωνική επιχειρηματικότητα”, 30’’. Τηλεοπτικό σποτ για το νέο ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) στο πλαίσιο του προγράμματος της Κ.Π. EQUAL.

2006, “10η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας”, 30’’, Τηλεοπτικό σποτ για την παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στη 10η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

2006, “Ιωάννης Δεσποτόπουλος, το μυστικό αξίωμα”, 28min. Ντοκιμαντέρ για την εκπομπή Πορτρέτα και διαδρομές Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Παραγωγή ΕΡΤ.

2006, “Σημειώσεις στον Τρίτωνα”, 34min. Ντοκιμαντέρ πραγματοποιημένο για την ελληνική συμμετοχή στην 10η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας με θέμα Το Αιγαίο μια διάσπαρτη πόλη, Επιμελητές: Κατερίνα Κοτζιά, Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Λόης Παπαδόπουλος, Κορίνα Φιλοξενίδου.

2005, “Σφάλμα”, φωτογραφία, συμμετοχή στην ομαδική έκθεση FataMorgana, Επιμέλεια: Θ. Μουτσόπουλος στο πλαίσιο της Photosynkyria05, Μυστήρια και Θαύματα, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

2005, “Peter Greenaway  Artworks 63 -05”, 30’’, Τηλεοπτικό σποτ για την παρουσίαση της έκθεσης του Peter Greenaway στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.

2005, “Εκκόλπωμα ΙΙ”, 9min. Video συμμετοχή στην έκθεση Dreamscapes, Επιμέλεια: Φαίη Τζανετουλάκου, Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Βόλος.

2005, “Touch me”, interactive video (loop), Διαδραστική εγκατάστασηστο πλαίσιο της έκθεσης Lost in Translation, Επιμέλεια: Άρτεμης Ποταμιάνου, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα.

Άλλη διδασκαλία

2022, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad Autónoma De Madrid, Departamento de Música Facultad de Filosofía y Letras στο πλαίσιο του προγράμματος Teaching Staff Mobility, Erasmus+

2019, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad Autónoma De Madrid, Departamento de Música Facultad de Filosofía y Letras στο πλαίσιο του προγράμματος Teaching Staff Mobility, Erasmus+

2018, Διδασκαλία στο διεθνές εντατικό εργαστήριο ¨My augmented Sibyl¨ Διοργάνωση: Animart,EΠEOT, Universidad Autónoma de Madrid, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Paisajesensorial, 14-22 Ιουλίου 2018

2018, "Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών", Σεμινάριο Βραχείας Εκπαίδευσης. Οργάνωση:  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2018, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad Autónoma Metropolitana, School of Architecture, Division CYAD, Mexico DF

2017, Προσκεκλημένος Κριτής: PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO, "Landscape Project for the Mosxato Area in Athens - Ilisos", Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura e Territorio, 11.07.2017

2017, Προσκεκλημένος Κριτής: TALLER DE ARQUITECTURA - Α5, National University of Cordoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 15.11.2017

2017, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad National de Litoral, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Argentina

2015, "Paisajes Publicos: Intervenciones para la ciudad inclusiva", Workshop Οrganized by Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Cordoba, Argentina, 7-10 Sept. 2015

2014, Διδασκαλία στο διεθνές εντατικό εργαστήριο Σχεδιασμού Τοπίου "Landscape Accessibility",  Erasmus IP, Διοργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italy), Milazzo, 26/5-7/6 2014  http://www.landscapeaccessibility.unirc.it/

2014 - σήμερα, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική με έμφαση στην Πλαστική Σύνθεση και τις Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις».

2013, Προσκεκλημένος Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Arquitectura y Espacio Público" του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina

2013, Προσκεκλημένος Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) του Universidad de Cordoba (UNC), Cordoba, Argentina

2013, Προσκεκλημένος Καθηγητής στο  πρόγραμμα του 3ου κύκλου σπουδών (μαθήματα διδακτορικού) του Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Paraná, Argentina  http://www.noticias.uner.edu.ar/noticias/narraciones-urbanas

2012, Διδασκαλία στο διεθνές εντατικό εργαστήριο σχεδιασμού "Espesores Urbanos", Διοργάνωση: RedSur, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Universidad de Cordoba (Αργεντινή) 17-21 Σεπτ. 2012

2012, Προσκεκλημένος Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Universidad Camilo José Cela, Μαδρίτη, Ισπανία.

2011, Επιστημονικός Υπεύθυνος στο διεθνές εντατικό εργαστήριο Σχεδιασμού Τοπίου "Changing Landscapes - Mediterranean Sensitive Areas Design",  Erasmus IP,  Οργανωτική επιτροπή: Σ. Παπαδόπουλος, Λ. Παπαδόπουλος, Β. Τροβά. Διοργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 02-16 Ιουνίου 2011

2010 - 2011, Προσκεκλημένος Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Universidad Camilo José Cela, Μαδρίτη, Ισπανία.

2009 - 2010, Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Universidad Politécnica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Ισπανία

2009 - 2010, Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Universidad de Alcalá, Madrid, Ισπανία

2009, Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Universidad Iberoamericana, Mexico DF, Μεξικό

2009, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universita degli Studi Mediterranea, Regio Calabria, Ιταλία, στο πλαίσιο του προγράμματος Changing Landscapes, I.P. Erasmus.

2009 - 2014, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική με έμφαση στην Πλαστική Σύνθεση και τις Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις».

2008, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad de Alcalá, Μαδρίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος Teaching Staff Mobility, Erasmus - Socrates.

2006, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad de Valladolid στο πλαίσιο του προγράμματος Teaching Staff Mobility, Erasmus - Socrates.

2005 - σήμερα, Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Συμμετοχή:  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία των μαθημάτων:  "Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας", "Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού βίντεo", "Κινούμενο σχέδιο"

2005 - 2006, Επισκέπτης Καθηγητής στο Taller de Intervención Arquitectónica en Centros Históricos Οργάνωση: Colegio de Arquitectos της Cádiz

2005, Επισκέπτης Καθηγητής στο Universidad de Alcalá, Μαδρίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος Teaching Staff Mobility, Erasmus - Socrates.

2002 - 2008, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική με έμφαση στην Πλαστική Σύνθεση και τις Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις».

2000 - 2002, Εντεταλμένος Διδασκαλίας (ΠΔ. 407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1998 - σήμερα, Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατεύθυνση Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός το μάθημα "Πλαστική και Σύγχρονα Επικοινωνιακά Μέσα Απεικόνισης του Χώρου". Διδακτική ομάδα: Λάσκαρης Ν., Παπαδόπουλος Σ., Γυπαράκης Γ., Γρηγοριάδης Ι.

 

Επιμέλειες [2]

Papadopoulos L., Papadopoulos S., Trova V., [eds.],Changing Landscapes. Mediterranean sensitive areas design - Volos2011, University of Thessaly Press, Volos, 2012

Barba J.J., Papadopoulos S., [eds.], METALOCUS - International Magazine about Architecture, Art and Science, 25 Volumes, (1999-2011).

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [6]

Παπαδόπουλος Σ., (2021), "Η αναδυόμενη υπόσχεση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κινούμενα σχέδια και παιχνίδια στον υπολογιστή" στο "Δημιουργική Πραξη και Παραγωγή στα κινούμενα σχέδια", Επιμέλεια: Ελένη Μούρη, Παναγιώτης Κυριακουλάκος, ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ,  Αθήνα, σελ. 187-194.

Papadopoulos S., (2019), "Paesaggi del futuro: matrici ibride tra naturale e virtuale", in Un laboratorio Internazionale di Progettazione del Paesaggio. 5 esperienze di parchi fluviali urbani, Colafranceschi D., Gioffré V., [eds], Aracne editrice, p. 63-69,

Παπαδόπουλος Σ., (2007), "Εικονικός χώρος και πολυτροπική επικοινωνία", στο “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες 2“, Επιμέλεια: Σταύρος Βεργόπουλος, Απόστολος Καλφόπουλος, Εκδόσεις: Εκκρεμές, Αθήνα, σελ. 87-92.

Παπαδόπουλος Σ., (2007), "Road Show", στο “Εγχειρίδιο - Πλάνα διαλογικών εγκαταστάσεων”, Επιμέλεια: Κώστας Ντάφλος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 67-69

Παπαδόπουλος Σ., (2005), "Μητρόπολη σε αναμονή", στο "Η Μεταβαση της Αθήνας", Επιμέλεια: Χριστίνα Κάλμπαρη, Κώστας Ντάφλος, Εκδόσεις Futura, Αθήνα, σελ. 211-212

Παπαδόπουλος Σ., (2003), "Μαρούσι Suburbium 2002" στο Χωρίς όρια. Οι αχανείς εκτάσεις των αθηναϊκών προαστίων, Επιμέλεια: Νίκος Καζέρος, Παύλος Λέφας, Εκδόσεις: Futura, Αθήνα, σελ. 175-178

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [12]

Papadopoulos S., (2011), "Transfiguraciones. Notas sobre el paisaje del Atica en el cine", Cuaderno de Notas, no. 13, Μαδρίτη, σελ. 93-102.

Παπαδόπουλος Σ., (2010), “Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο”, Θέματα Χώρου + Τεχνών 41, Αθήνα σελ. 88-93

Papadopoulos S., (2009),  “Cartographies”, Metalocus, No 24, Μαδρίτη, σελ. 110- 119.

Papadopoulos S., (2008), “Residence in Ancient Korinthos, Metalocus, No23, σελ. 108-117.

Παπαδόπουλος Σ., (2005), “Αστικά οράματα στον κινηματογράφο της επιστημονικής φαντασίας», Αρχιτέκτονες, τεύχος 53, περίοδος Β, Αθήνα, σελ. 66-68.

Papadopoulos S., (2005), “Entrevista con Peter Greenaway, Metalocus, No 017, Μαδρίτη, σελ. 63-69. (2005), Αναδημοσίευση στο “Δύο παράλληλες συζητήσεις για τον κινηματογράφο Κωνσταντίνος Γιάνναρης - Peter Greenaway“, Αρχιτέκτονες, τεύχος 53 - περίοδος Β, Αθήνα, σελ. 80.

Παπαδόπουλος Σ., (2005), “Μετασχηματισμοί - Η αναζήτηση του αττικού τοπίου στον ελληνικό κινηματογράφο“,  Αρχιτεκτονικά θέματα 39/2005, Αθήνα, σελ. 118-123.

Papadopoulos S., (2005) “A Bottle – Building Installation”, Metalocus, No 016, Μαδρίτη, σελ. 170-175.     

Παπαδόπουλος Σ., (2003), "Μπήκα στο σπίτι του Big Brother ή "αρχιτεκτονική παρακολούθηση και αφήγηση""  Αρχιτεκτονικά θέματα 37, σελ. 34-35

Papadopoulos S., (2002), “The building as device. An interview with Zafos Xagoraris”, Metalocus no. 09, Madrid, σελ. 138-147

Papadopoulos S., (2001) “Andrei Tarkovski and the oriental world. The cosmic symbolism of Solaris”, Metalocus no. 08, Madrid, σελ. 138-153

Papadopoulos S., (1999), “Ciudad Mensaje”, Metacolus no. 03, Madrid, σελ.110-117

Πρακτικά Συνεδρίων [25]

Zavitsanou A., Papadopoulos S., Alexandridis T. (2022), "Colour & Travel: Design and Development of an Infrastructure for Travel Applications with Entertaining and Playful Features", ICCHTA 2022: XVI. International Conference on Cultural Heritage Technologies and Applications, Istanbul, Turkey. pp. 41-46, online issn: 1307-6892

Papadopoulos S., Zavitsanou A., Mantzari E., Bourdakis V., Vagelatos A. (2022), "Escape Through Culture, Gamified Cultural Experiences", ICDCH 2022: XVI. International Conference on Digital Cultural Heritage, Tokyo, Japan. pp. 36-40, online issn: 1307-6892.

El Ghilali K.M., Papadopoulos S., Benkirane I. M. (2022), "The Emergent Aspect of Climate Change in Video Games: A Historical Review", MCCSIS 2022, Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Game and Entertainment Technologies 2022, Lisbon, Portugal. pp 174-183, ISBN: 978-989-8704-41-2

Papadopoulos S., Bourdakis V., Mantzari E., Vagelatos A., Galani A., Loukakis G. (2022), "Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games". 43rd International Conference of Representation Disciplines for teachers: Dialogues Visions and Visuality, Genoa, Italy. pp. 1789-1796,  ISBN: 9788835141938

Loukakis G., Papadopoulos S., Bourdakis V., (2020), “Olympus VR. Sediments of information and interaction”, 4th International Congress on Ambiances. Alloaesthesia: Senses, Inventions, Worlds. Réseau International Ambiances, Dec 2020, e-conference, France. pp. 186-191, ISBN: 978-2-9520948-7-0 https://hal.archives-ouvertes.fr/AMBIANCES2020/hal-03220292

Papadopoulos S., (2019), “Construyendo la mirada del paisaje Heleno”, International Conference “Paisaje, turismo y sostenibilidad: ¿invasión o recurso?”, Gobierno de Canarias, Observatorio del Paisaje de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Spain. pp.211-227, ISBN: 978-84-09-11319-4

Λουκάκης Γ., Παπαδόπουλος Σ., (2019), «Βαδίζοντας στην κατοικιία των θεών. Εικονική περιπλάνηση στα μονοπάτια του Ολύμπου». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EuroMed 2019), Αθήνα. (σελ. 712-722). ISBN: 978-618-85119-0-3

Papadopoulos S., Loukou M., (2018), “Participatory public art as an educational tool. Sound, light, space in the work of Rafael Lozano Hemmer”. 4o Congreso Internacional Espacios Sonoros y Audiovisuales. Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Madrid. (pp. 53-67), ISBN-978-84-09-20407-6

Λουκάκης Γ., Παπαδόπουλος Σ., Μπουρδάκης Β., (2018), «Σχεδιασμός και υλοποίηση φυσικού περιβάλλοντος με χρήση ανοικτών δεδομένων, ελεύθερου λογισμικού και μηχανών παραγωγής παιχνιδιών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Ελλάδα. (σελ. 1349-1360). ISBN978-960-99226-6-1

Ζαβιτσάνου Α., Παπαδόπουλος Σ., (2018), «Μνήμη, χώρος, τεχνολογία: σύγχρονες πρακτικές διατήρησης διαδραστικών ψηφιακών έργων τέχνης», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. (σελ. 1295-1305). ISBN978-960-99226-6-1.

Λούκου Μ., Παπαδόπουλος Σ., (2018), «Ψηφιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις και εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. (σελ. 1361-1368). ISBN978-960-99226-6-1.

Papadopoulos S., Loukou M., Zavitsanou A., (2018), “Technologically mediated participatory and performative artistic expressions as social educational tools” Intentational Conference, Digital Culture & AudioVisual Challenges, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University, p. 187-193, ISSN 1613-0073, Vol-2811, urn:nbn:de:0074-2811-6

Παπαδόπουλος Σ., Μαλακασιώτη Α., Λούκου Μ., Ζαβιτσάνου Α., (2017), "Η ταυτότητα του ελληνικού τοπίου στα arcade games", 2ο Συνέδριο Marketing και Branding Τόπου, Λάρισα, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ISBN 978-618-593-62-63

Παπαδόπουλος Σ., Ζαβιτσάνου Α., Λουκάκης Γ., (2016), "Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων", Ατμόσφαιρες, Αύριο, 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Ατμόσφαιρες, Βόλος.  International Ambiances Network & University of Thessaly, σελ. 497-502, ISBN 978‐2‐9520948‐6‐3 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01414152v1/

Παπαδόπουλος Σ., Λουκάκης Γ., Μαλακασιώτη Α. (2015), "Εκπαιδεύοντας 20.000.000 πολεοδόμους: Τα βιντεοπαιχνίδια ως πολυτροπικό εκπαιδευτικό εργαλείο αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού", 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, ISBN 978-960-943-93-74 20150720121450_PapadopoulosS.pdf

Παπαδόπουλος Σ., Λουκάκης Γ., Ζαβιτσάνου Α. (2015),  "Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως ερμηνευτικά εργαλεία κατασκευής ψηφιακών πολιτιστικών περιβαλλόντων", Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποιήσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 (Euromed2015), Βόλος 2015 σελ. 129-135

Papadopoulos S., Malakasioti A., (2014) "Double Cities - Rereading the real-life Metropolis behind the screen", EURAU 2014 “Composite Cities”, European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Istanbul, Turkey. http://www.eurau.org/resources/files/eurau-files/107_Spiros_Papadopoulos_and_Angeliki_Malakasioti.pdf

Papadopoulos, S., Malakasioti, A., Loukakis, G.,  Kalaouzis, G., (2013), "CLOUDS. Urban Landscapes in Video Games – Representations and Spatial Narratives", Proceedings of the International Biennial Conference: Hybrid City 2013, Subtle rEvolutions, University Research Institute of Applied Communication, Athens 2013, p.451 - 454

Papadopoulos, S., Malakasioti, A., (2013), "Estímulos espaciales en los videojuegos. Un desglose audiovisual", Proceedings of  Conference: “Espacios Sonoros y Audiovisuales.  Creación, Representación y Diseño”, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain, p. 326-341, ISBN-978-84-606-8023-9

Papadopoulos, S., Malakasioti, A., (2012)  "Direct it - Arcade games as a qualitative urban weave", EURAU 12 “Public Space and Contemporary City”, European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Porto, Portugal, ISBN 978-989-9527-01-1 http://eurau12.arq.up.pt/sites/default/files/222.pdf

Papadopoulos, S., Malakasioti, A., Loukakis, G.,  Kalaouzis, G., (2012), "Bajo la 'Dirección' - Videojuegos y Formación Arquitectónica", Avanca – Cinema 2012, International Conference Cinema - Art, Technology, Communication, Portugal. Edicoes Cine Clube de Avanca, 2012, p. 842-848, ISBN 978-989-96858-2-6

Παπαδόπουλος, Σ., (2011), "5-1 αναμετρήσεις. Έξι σκέψεις με αφορμή 5+1 κατοικίες και έξι διαφορετικούς ιδιοκτήτες στο σημειωματάριο ενός αρχιτεκτονα", στο συμπόσιο Κατοικία: Σχεδιαζω, Κατασκευάζω Σκέπτομαι, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, University Studio Press, 2015, Θεσσαλονίκη, σελ. 390-397, ISBN 978-960-12-2232-5

Malakasioti, A., Papadopoulos, S.,  (2011), "Self-Spatialities of Gaming Experience", στο 5th International conference on the Philosophy of Computer Games, Athens http://gameconference2011.wordpress.com/program/

Papadopoulos, S., (2011), "And from here you can see the Hilton Hotel. Post - war Attic landscapes in Greek cinema". Avanca – Cinema 2011, International Conference Cinema - Art, Technology, Communication, Portugal. Edicoes Cine Clube de Avanca, 2012, p. 21-26

Malakasioti, A., Papadopoulos, S., (2011), "Symptomatic Architectures – Spatial aspects of digital experience", ISEA Conference 2011, Istanbul, Turkey, ISBN 978-86895-103-5 https://isea2011.sabanciuniv.edu/paper/symptomatic-architectures-spatial-aspects-digital-experience

Κατάλογοι εκθέσεων [16]

PALIMPSEST Project [the Book], "Ψίθυροι 21", σελ. 58-59, 162-163 (2022)

SYMBOLS & Iconic Ruins, ΕΜΣΤ & Citylab, "Φτιάξε με - Μεταφορτώνοντας την Ακρόπολη", σελ. 284-285, (2021)

"Terra In-cognita", Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ένωση Ελλήνων Κριτικών Τέχνης (AICA Ελλάς). "Ξαπλώστρα", σελ. 44-45,(2019)

30 Años - XV Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires σελ. 98-99 (2015)

7η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, “Εκκολαπτήριο”, σελ. 153-154 (2012)

6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, “Κατοικία στα Παλαιά Βόλου”, σελ. 136-137.(2010)

4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, “Παντελής Λαζαρίδης, Αποσυνδέσεις”, σελ. 68 (2010)

Η Κατοικία Στην Ελλάδα από τον 20ο Στον 21ο Αιώνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, “Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο”, σελ. 78, (2009).

5η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, “Διπλοκατοικία στο Καματερό”, σελ. 101 (2008).  http://www.heliarch.gr/node/994

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου - ECOCINEMA, “Σημειώσεις στον Τρίτωνα”, σελ. 67. (2008)

Συνταξιούχος”, στον κατάλογο Εξτρανύμια, του Α. Ψυχούλη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2007).

1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, “Σημειώσεις στον Τρίτωνα”, σελ. 53. (2007)

9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Εικόνες του 21ου Αιώνα - Ελληνικά ντοκιμαντέρ, “Ιωάννης Δεσποτόπουλος, το μυστικό αξίωμα”, σελ. 70, “Σημειώσεις στον Τρίτωνα”, σελ. 74. (2007)

5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας, “Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο”, σελ. 64-67, “Εγκατάσταση - Φιάλη”, σελ. 236-239 (2006).

Βραβεία Αρχιτεκτονικού Έργου 2005, Μουσείο Μπενάκη, “Metalocus”, σελ 78-79 (2005).   http://www.sadas-pea.gr/32937EID.htm#

Dreamscapes, Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Βόλου, “Εκκόλπωμα ΙΙ”, σελ 24-25 (2005.)

Άλλα [12]

"The flapping wings of the landscape" στο Landscape Accessibility, edited by: V. Morabito, Acacne editrice, Roma, p. 52-53, (2014)

“Sambling Strategies - Changing Landscapes”, στο Changing Landscapes. Mediterranean sensitive areas design, Volos 2011 edited by: L. Papadopoulos, S. Papadopoulos, V. Trova, University of Thessaly Press, Volos, p. 20-23 (2012)

"Το μυστικό της φυσικής πολυτέλειας", CozyHome, Τεύχος 02, σελ. 86-91, (2011)

"Ανιχνεύσεις" στο Δρώμενα Πληκτρολογίου. Αρχιτεκτονική & Πληροφορία. Μια εισαγωγή στο Physical Computing, Ααρών Κοέν, Άγγελος Φλώρος [Επιμ.], Εκδόσεις Futura, Αθήνα, σελ. 6-7. (2011)

"Logarama. Η πόλη των λογοτύπων", ΒΗΜΑ ιδεών, τεύχος 37, Αθήνα, σελ 6. (2010) http://www.vimaideon.gr//Article.aspx?d=20100507&nid=15693593&sn=%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3&spid=1478

“Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο”, Κτίριο - Αστικές Μονοκατοικίες 2, Θεσσαλονίκη, σελ. 192-199. (2009)

“Η διαχείριση του κελύφους, Villas 2009, Αθήνα, σελ. 204-219. (2009)

“Notes in ‘Stretto”, στο Changing Landscapes. Mediterranean sensitive areas design, D. Colafranceschi [ed.], Alinea Editrice, Florence, p. 177-179 (2009)      

"Σύγχρονο Παρατηρητήριο", Home Mag, τεύχος 8, Αθήνα, σελ 80. (2008)

"Αστικές εκδοχές του νερού", Home Mag, τεύχος 2, Αθήνα, σελ 70. (2006)

"Μητρόπολη σε αναμονή", Περιοδικό ΚΡΑΜΑ, 09 Τεύχος 18, σελ. 40-41. (2004)

"Μουσείο για τον Ταξιδιώτη του δρόμου", Εν Βόλω, Τεύχος 9, σελ.118-121. (2003)

Ημερίδες-Συνέδρια

2022“Sound design and gamified experiences in digital escape games exploring Greek cultural landscape”, Interanational Congress: Landscape and Sustainability. Listening to multiplicity, UAM, Madrid.  [Τ. Ward, S. Papadopoulos, V. Bourdakis, E. Mantzari, A. Vagelatos]

2022Colour & Travel: Design and Development of an Infrastructure for Travel Applications with Entertaining and Playful Features, ICCHTA 2022: XVI. International Conference on Cultural Heritage Technologies and Applications, Istanbul, Turkey. [Zavitsanou A., Papadopoulos S., Alexandridis T.]

2022Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games. 43rd International Conference of Representation Disciplines for teachers: Dialogues Visions and Visuality, Genoa, Italy. [Papadopoulos S., Bourdakis V., Mantzari E., Vagelatos A., Galani A., Loukakis G.]

2022Development of a playful framework for the production of informal cultural narratives: the case of Colour & Travel mobile application. 4th International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges, Corfu, Greece. [Zavitsanou A., Papadopoulos S., Alexandridis T.]

2022Escape Through Culture, Gamified Cultural Experiences, ICDCH 2022: XVI. International Conference on Digital Cultural Heritage, Tokyo, Japan.  [Papadopoulos S., Zavitsanou A., Mantzari E., Bourdakis V., Vagelatos A.]

2022Escape through Culture: Develop escape games based on site-related literary texts to reach the “missing” visitors of cultural sites in the era of pandemic. Eurogeo Conference 2022. Re-Visioning Geography for Sustainability in the Post-Covid Era. [Galani A., Mantzari E., Gavrielidou M., Fountana M., Papadopoulos S., Vagelatos A.]

2022Fostering Greek cultural landscape: From literary texts to the design of digital escape games, 4th International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges, Corfu, Greece. [Mantzari Ε., Papadopoulos S., Bourdakis V., Galani A., Gavrielidou M., Fountana M.]

2022The Emergent Aspect of Climate Change in Video Games: A Historical Review, MCCSIS 2022, Multi Conference on Computer Science and Information Systems: Game and Entertainment Technologies 2022, Lisbon, Portugal. [El Ghilali K.M., Papadopoulos S., Benkirane I. M.]

2022Απόδραση στον πολιτισμό: Αξιοποιώντας κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας για την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης (escape games), 1ο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί», Ιωάννινα. [Γαβριηλίδου Μ., Βαγγελάτος Α., Φουντάνα Μ., Παπαδόπουλος Σ., Μάντζαρη Ε.]  

2021Απόδραση στον Πολιτισμό. Ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, Ημερίδα «Κι όμως κινείται. Επαυξημένες αφηγήσεις», Οργάνωση: ΕΠΕΟΤ, EscLab, [Παπαδόπουλος Σ.]

2021Τα παιχνίδια της έρευνας, Συμπόσιο "Αρχιτεκτονική Δημιουργία και Έρευνα",  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ, [Παπαδόπουλος Σ.]

2020“Despedida: El paisaje sonoro interactivo como agente de excitación espacial”, 5º Congreso International de Espacios Sonoros y Audiovisuales. Filosofia, Creación y Tecnologia Actual”, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain.  [Papadopoulos S. Grigoriadou M., Vamvakas N.]

2020Olympus VR. Sediments of information and interaction, 4th International Congress on Ambiances. Alloaesthesia: Senses, Inventions, Worlds. International Ambiances Network, E-Conference [Loukakis G., Papadopoulos S., Bourdakis V.]

2019Construyendo la mirada del paisaje Heleno, Διεθνές Συνέδριο “Paisaje, turismo y sostenibilidad: ¿invasión o recurso?”, Gobierno de Canarias, Observatorio del Paisaje de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna. Τενερίφη, Ισπανία. [Παπαδόπουλος Σ.]

2019Farewell: Notes of an interactive soundscape. Body, Culture, Identity. From the individual to the collective. Organized by: Universidad Autónoma de Madrid, Paisaje Sensorial, International Ambiances Network, Madrid. [Παπαδόπουλος Σ.]

2019Βαδίζοντας στην κατοικιία των θεών. Εικονική περιπλάνηση στα μονοπάτια του Ολύμπου3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EuroMed 2019), Αθήνα. [Λουκάκης Γ. Παπαδόπουλος Σ.]   

2018Technologically mediated participatory and performative artistic expressions as social educational tools, Διεθνές Συνέδριο: Digital Culture & AudioVisual Challenges. Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology, Department of Audio & Visual Arts, Ionian University. [Παπαδόπουλος Σ., Λούκου Μ., Ζαβιτσάνου Α.]  https://avarts.ionio.gr/dcac/2018/schedule/

2018Δυναμικοί Τόποι: Σχεδιάζοντας με Μηχανές Παραγωγής Παιχνιδιών, Διημερίδα «VR@GR: Εικονική Πραγματικότητα – Έρευνα και Εφαρμογές στην Ελλάδα Σήμερα», Στέγη Γραμμάτων και Τεχνων σε Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου, [Παπαδόπουλος Σ.]

2018Μνήμη, χώρος, τεχνολογία: σύγχρονες πρακτικές διατήρησης διαδραστικών ψηφιακών έργων τέχνης, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οργάνωση ΤΜΧΠΠΑ, ΠΘ, [Ζαβιτσάνου Α., Παπαδόπουλος Σ.]

2018Σχεδιασμός και υλοποίηση φυσικού περιβάλλοντος με χρήση ανοικτών δεδομένων ελεύθερου λογισμικού και μηχανών παραγωγής παιχνιδιών, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οργάνωση ΤΜΧΠΠΑ, ΠΘ, [Λουκάκης Γ., Παπαδόπουλος Σ., Μπουρδάκης Β.]

2018Ψηφιακά Παιχνίδια & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Ημερίδα: Τα ψηφιακά μέσα στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ΤΑΜ, ΠΘ [Παπαδόπουλος Σ.]

2018Ψηφιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις και εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οργάνωση ΤΜΧΠΠΑ, ΠΘ, [Λούκου Μ., Παπαδόπουλος Σ.]

2018Participatory public art as an educational tool4º International Conference Sound and Audiovisual Spaces: Creación y conocimiento en arte y ciencia: de lo individual a lo colectivo, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain, [Papadopoulos S. Loukou M.]

2018Σύγχρονες οπτικοακουστικές πρακτικές σχεδιασµού στην εκπαίδευση, Ημερίδα: "Κι όμως κινείται: Animation-Εκπαίδευση-Νέες Τεχνολογίες", Οργάνωση: ΕΠΕΟΤ, EscLab, ∆∆ΠΜΣ ΤΠΕΕ, [Παπαδόπουλος Σ.]  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1723

2017Beat’em up: Ο χώρος σε κίνηση, Ημερίδα: "Κι όμως κινείται: Εκπαίδευση και Animation",  Οργάνωση: ΕΠΕΟΤ, EscLab, [Παπαδόπουλος Σ.]

2017H ταυτότητα του ελληνικού τοπίου στα arcade games, 2ο Συνέδριο Marketing και Branding Τόπου, Λάρισα, [Παπαδόπουλος Σ., Μαλακασιώτη Α., Λούκου Μ., Ζαβιτσάνου Α.]

2017Η αναδυόμενη υπόσχεση: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ηλεκτρονικά παιχνίδια, Συνέδριο: "Η Διδακτική της Αρχιτεκτονικής: αντικείμενα και προοπτικές", ΕΜΠ, Αθήνα, 2107, [Παπαδόπουλος Σ.]

2017Σχεδιάζοντας σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα, Ημερίδα: Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκπαίδευση: «Animation και Περιβάλλον», Οργάνωση: 12o Athens Animfest 2017, [Παπαδόπουλος Σ.]

2016Shoot' em up. La arquitectura de la gamificación. Συνέδριο: XVI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, EGA 2016, [Παπαδόπουλος Σ.]

2016Η χρήση των μηχανών παραγωγής παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων σύνθεσης ψηφιακών περιβαλλόντων, Ατμόσφαιρες, Αύριο, 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Ατμόσφαιρες, Βόλος [Παπαδόπουλος Σ., Ζαβιτσάνου Α., Λουκάκης Γ.]

2016Repensando el Paisaje. El Patrimonio Digital.  Landscapes Heritage. Ricerca_ Formazione_ Progetto, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Architettura e Territorio. [Παπαδόπουλος Σ.]

2015The island studio,  Ημερίδα: "κι όμως κινείται - 1ος Μαραθώνιος Animation",  Οργάνωση: ΕΠΕΟΤ, EscLab, [Παπαδόπουλος Σ.] 

2015Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και οπτικοακουστική αφήγηση. Η εμπειρία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Ημερίδα: "Kι όμως κινείται. Προσεγγίσεις του Χώρου στις Ταινίες Εμψύχωσης",  Οργάνωση: ΤΑΜ, ΕΠΕΟΤ, EscapeLab, [Παπαδόπουλος Σ.]  http://www.arch.uth.gr/uploads/pages/1034/files/programme.pdf

2015Εκπαιδεύοντας 20.000.000 πολεοδόμους: Τα βιντεοπαιχνίδια ως πολυτροπικό εκπαιδευτικό εργαλείο αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας Και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, [Παπαδόπουλος Σ., Λουκάκης Γ., Μαλακασιώτη Α.]

2015Περιβάλλοντα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικές εφαρμογές στην αρχιτεκτονική, ΗΜΕΡΙΔΑ DEMUCIV: ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, Μουσείο της Πόλης του Βόλου, [Παπαδόπουλος Σ., Λουκάκης Γ., Καλαούζης Γ., Μαλακασιώτη Α.]

2015Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως ερμηνευτικά εργαλεία κατασκευής ψηφιακών πολιτιστικών περιβαλλόντων, Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποιήσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 (Euromed 2015), Βόλος, [Παπαδόπουλος Σ., Λουκάκης Γ.,Ζαβιτσάνου Α.]

2014Architectural Education after the Crisis:  Enhancing Networks_Sharing Resourses  in the EAAE Conference "What's Next", Chania, Greece, [ Τροβά Β., Παπαδόπουλος Σ.]

2014Double Cities - Rereading the real-life Metropolis behind the screen. EURAU 2014 “Composite Cities”, European Symposium on Research in Architecture and Urban Design. [Papadopoulos S., Malakasioti A.]

2014Hacia la ciudad ludica. Aprendiendo de los Arcades. Décimo Seminario de Urbanismo International. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. (UAM) Mexico.  http://www.suiuam.com/

2013CLOUDS. Urban Landscapes in Video Games – Representations and Spatial Narratives
Hybrid City 2013: Subtle rEvolutions | 2nd International Biennial Conference,
Organised by the University Research Institute of Applied Communication, University of Athens, Greece [Papadopoulos S., Malakasioti A., Loukakis G., Kalaouzis G.]

2013Estímulos espaciales en los videojuegos. Un desglose audiovisual.
“Espacios Sonoros y Audiovisuales.  Creación, Representación y Diseño”, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain [Papadopoulos S. Malakasioti A. Loukakis G.]

2013Τοπικότητα και δικτύωση: προς την αναμόρφωση των προγραμμάτων των αρχιτεκτονικών σπουδών
Συνέδριο: Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική: Συνέχεια και Αλλαγή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
B’ Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού | Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας [Παπαδόπουλος Σ., Τροβά Β.]

2013Urban Landscapes in Video Games - Representations and Spatial Narratives. Symposium: Multimedia Database as Narrative Mechanism.Organised: Lab of Environmental Communication and Audiovisual Documentation (LECAD), Department of Architecture, University of Thessaly, [Papadopoulos S., Malakasioti A., Loukakis G., Kalaouzis G.]

2012Notas en Triton, στο πλαίσιο του 8º Seminario de Urbanismo Internacional, «Lugares y visiones urbanísticas en la ciudad contemporánea». Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, (UAM) Mexico (Teleconference).

2012Bajo la 'Dirección' - Videojuegos y Formación Arquitectónica, Avanca – Cinema 2012, International Conference Cinema - Art, Technology, Communication, Portugal. [Papadopoulos S. Malakasioti A. Loukakis G.  Kalaouzis G.]

2012Direct it - Arcade games as a qualitative urban weave, EURAU 12 “Public Space and Contemporary City”, European Symposium on Research in Architecture and Urban Design. [Papadopoulos S., Malakasioti A.]

2011Self-Spatialities of Gaming Experience, 5th International conference on the Philosophy of Computer Games, Athens, [Malakasioti A. Papadopoulos S.]

20115 - 1 Αναμετρήσεις, στο Συνέδριο «Κατοικία: σχεδιάζω, κατασκευάζω, σκέπτομαι», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

2011And from here you can see the Hilton Hotel. Post - war Attic landscapes in Greek cinema. Avanca – Cinema, International Conference Cinema - Art, Technology, Communication, Portugal.

2011Symptomatic Architectures – Spatial aspects of digital experience, ISEA Conference 2011, Istanbul, Turkey. [Malakasioti A. Papadopoulos S.]

2011Water as a means for space interpretation, (Poster), 48th IFLA World Congress "Scales of Nature", Zurich,Switzerland, [Demertzi A. Antoniadi I. Papadopoulos S.]

2011Water narratives. Towards a spatial identity, (Poster), UIA 2011, 24th World Congress of Architecture, Tokyo, Japan. [Demertzi A. Antoniadi I. Papadopoulos S.]

2010Diagnosis of the virtual – mental phenomena of cyberspatial experience, 8th Cyberspace Conference, Brno, Czech Republic [Malakasioti A. Papadopoulos S.]

2008Δημόσιος χώρος & ψηφιακή τεχνολογία στο πλαίσιο της ημερίδας «Νόστος του οικείου», Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2006Κινηματογραφικές μεταφορές στο έργο του Le Corbusier στην ημερίδα “vers LC contre”,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Π.Θ. (Επιμέλεια: Φ. Γιαννίση, Ι. Λυκουριώτη, Ρ. Φατσέα) στο πλαίσιο της έκθεσης «Δύο Ταξίδια στον Le Corbusier». (Επιμέλεια: Π. Τουρνικιώτης, Ι. Λυκουριώτη, Γ. Έξαρχου)

2005Πολυτροπικές Αναπαραστάσεις στο πλαίσιο της ημερίδας Νοητικοί, δυνητικοί και φυσικοί χώροι στο ψηφιακό σχεδιασμό. Οργάνωση: Α΄ Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

2004Metalocus Αρχιτεκτονική στο πλαίσιο της ημερίδας «Αρχιτεκτονικοί  ιδεολογικοί μηχανισμοί και τόποι του λόγου» στον Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. Συντονιστής: Λοης Παπαδόπουλος

2004Πραγματικός και εικονικός χώρος: η νέα αρχιτεκτονική και η σύγχρονη επικοινωνία Εισήγηση στην ημερίδα για το Virtual Centre Media Net, με θέμα «Ένα νέο εικονικό κέντρο για τον ψηφιακό πολιτισμό», Φούρνος, Κέντρο για τον Ψηφιακό Πολιτισμό.

2002Τα Ασταθή Σύνορα: Περιπλάνηση στις Πόλεις του Μέλλοντος,  στο πλαίσιο της ημερίδας «Εικόνες της πόλης στις τέχνες: Πόλη και πολίτες», Οργάνωση ΕΚΕΒΙ στη Στοά του βιβλίου. 

Ακαδημαϊκές διαλέξεις

2022"Paisajes extendidos: Aprendiaendo de la gamificaciόn", Landscape Lab, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

20201Up.Xpac:  Σύγχρονες χωρικές αφηγήσεις, ΠΜΣ «Εικαστικές Τέχνες», Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2020Confrontations, Charlas de Cuarentena, Taller de Proyecto Arquitectónico / Cabrera-Trlin, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral

2020Super Local Gaming, ΠΜΣ: Σχεδιασμός Αιχμής. Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

2019Παιχνιδοποιήσεις: Επανατροφοδοτώντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις», Σχολή Αρχιτεκτόνων - Πολυτεχνείο Κρήτης

2018Contemporary Digital Narratives & Real Time StrategiesEuroMed School of Architecture, Design and Urbanism, Euro-Mediterranean University of Fez, Morocco

2018Ciudad de Heroes: Proyectar con Motores de Juego, School of Architecture, Division CYAD, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico DF

2017Cinco Trailers. Formas - Narraciones - Diálogos, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad National de Litoral, Santa Fe, Argentina

2017The River Studio, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura e Territorio

2017,    Το διπλό άλμα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΠΜΣ “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

2016Ψηφιακές Αναπαραστάσεις / Μετά-Φιλμικά Τοπία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

2015Experiencias en el paisaje real y virtual, Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Cordoba, Corboba, Argentina

2015Paisaje Mediterráneo, Proyecto Cultural, Facultad de Arquitectura Desegño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina

2015Recargar la Arquitectura. Narrativas sobre Gamificación,  Facultad de Arquitectura y Diseño, Fundación UADE, Buenos Aires, Argentina

2015Ηλεκτρονικά Παιχνίδια. Μετασχηματιστικές εμπειρίες του αρστικού τοπίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

2014Landscapes Reloated, Landscape Accessibility,  Erasmus IP, Department of Architecture, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

2013Paisajes en Transición, Arquitectura en Movimiento.
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina  http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/15332/Narraciones_urbanas_en_los_videojuegos.html#productos

2012Reciclajes - Paisajes Urbanos en Transición, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  Ciudad,  Adversidad y Sustentabilidad: Arquitectura, Espacio público, Ciudad, Territorio - Escalas simultáneas. Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. (Teleconference)

2012Paisajes en Movimiento, στο “Espesores Urbanos”, International Workshop, Οργάνωση: RedSur, Universidad National de Córdoba, Argentina.

2011Branding the Greek landscape , στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντατικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού Τοπίου, Erasmus IP, Changing Landscapes - Mediterranean Sensitive Areas Design,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Θ.

2011Retrofitting Patents, Universidad Camilo José Cela, Madrid

2010Arquitecturas transitorias στο πλαίσιο του μαθήματος "Arquitectura audiovisual"  του τρίτου κύκλου σπουδών - cusros del doctorado - στην Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Συντονιστής: Luis Antonio Gutiérrez Cabrero

2010Cut - up Documentaries, Universidad Camilo José Cela, Madrid

2010Sobre la vivienda - Estrategias incómodas - 5 ejemplos στο πλαίσιο του μαθήματος Composición Arquitectónica στην Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) Υπεύθυνος καθηγητής: Manuel Prada Pérez de Azpeitia

2009Transfiguraciones - la ciudad contemporánea  στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Universidad Iberoamericana, Mexico DF

2009Representaciones del paisaje del ática a través del cine Griegoστο Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), Mexico DF

2009Arquitectura y medios de representación στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Universidad de Alcalá , Alcalá de Henares, Ισπανία   

2009Paisajes del mar Egeo, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής στο Universidad La Salle, Mexico DF

2009Paisajes flotantes - el patrimonio cultural,  στο Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico DF

2007Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις & αρχιτεκτονική εκπαίδευση, διάλεξη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Παιδαγωγικό Υλικό και Παιχνίδι στις Μικρές Ηλικίες” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ. στο μάθημα Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Παιδαγωγικού Υλικού της ενότητας έμφασης “Ηλεκτρονικό  Παιδαγωγικό Υλικό”. Συντονίστρια:  Άννα Χρονάκη.

2006Τέχνη και Τεχνολογία: οπτικοακουστική γλώσσα και αναπαραστάσεις χωρικών σχέσεων  στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Παιδαγωγικό Υλικό και Παιχνίδι στις Μικρές Ηλικίες” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Π.Θ. στο μάθημα Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Παιδαγωγικού Υλικού της ενότητας έμφασης “Ηλεκτρονικό  Παιδαγωγικό Υλικό” . Συντονίστρια:  Άννα Χρονάκη

2006Transfiguraciones del paisaje Griego στο πλαίσιο του Taller de Intervención Arquitectónica en Centros Históricos στο Κολέγιο Αρχιτεκτόνων της Cádiz. Συντονιστής: D. José Ramón González de la Peña.

2005Κινούμενες διαδρομές στο πλαίσιο του μαθήματος «Αναπαραστάσεις III» του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Συντονιστής: Πάνος Κούρος

2003Τα όρια του φανταστικού, στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Αρχιτεκτονική insitu– το όριο» στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

2002Κινηματογραφικοί μηχανισμοί και αρχιτεκτονική έκφραση, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατεύθυνση Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός στο μάθημα: «Συγκρότηση, Νόημα και Λειτουργία Του Αρχιτεκτονικού Χώρου». (Συντονιστές Γιάννης Πεπονής, Ανδρέας Κούρκουλας)

2001Arquitectura y Ciencia Ficción. Un siglo de cine y comics, Προσκεκλημένος στο  Universitat International de Catalunya, Escola Superior de Arquitectura στο πλαίσιο των διαλέξεων με θέμα Interferencias. Arte y Arquitectura. Υπεύθυνη Προγράμματος: Maria Teresa Muñoz, Συντονιστής: J. J. Barca

2001El montage como instrumento de creación de espacios imaginarios, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήμιου E.T.S.A. της Μαδρίτης στο πλαίσιο του μαθήματος Composición Arquitectónica. Συντονιστής: Manuel de Prada Perez.

Εκθέσεις

2022, The PALIMPSEST project, Ιωάννινα.

2022, Landscape Lab, Matadero Madrid

2021, SYMBOLS & Iconic Ruins, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,(ΕΜΣΤ)

2020, Concerto: El Laboratorio del Espacio 2020, Museo National Centro del Arte reina Sofia

2019, "Terra In-cognita", Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Βόλος

2019, «Περιφράξεις|Διασχίσεις», Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

2016, 10η ANIMART, Δελφοί

2014, Concerto: El Laboratorio del Espacio 2014, Museo National Centro del Arte reina Sofia

2012, Architecture and the City in SE Europe, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

2012, 7η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Μουσείο Μπενάκη

2010, 6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Μουσείο Μπενάκη

2010, 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, Χαλκίδα

2009, Metalocus 10 years, Galleria Raquel Ponce, Madrid

2009, Η Κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο Αιώνα, Μουσείο Μπενάκη

2008, Swab, International Contemporary Art Fair, Barcelona

2008, 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ECOCINEMA, Πειραιάς

2007, 5η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Μουσείο Μπενάκη

2007, 1ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, Χαλκίδα

2007, Istanbul International Architecture and Urban Films Festival, Istanbul

2007, 9ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

2006, 5η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, Πάτρα

2006, 10th Venice Biennale of Architecture, Βενετία

2006, Βραβεία Αρχιτεκτονικού Εργου 2005 , Μουσείο Μπενάκη

2005, DREAMSCAPES, Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο - Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου Βόλου

2005, PHOTOSYNKYRIA 05, «Μυστήρια και Θαύματα», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

2005, Lost in Translation, Ελληνοαμερικανική Ένωση

2004, 4η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

2004, Domestic Alien,  κέντρο τέχνης Ιλεάνα Τούντα

2003, 4η Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, Πάτρα

2003, [Υπερ] Αστικές Λήψεις,  Φούρνος - Κέντρο για τον Ψηφιακό Πολιτισμό

2002, 13th IFHP International Housing and Planning, “City–Stage of life”, Tianjin, China

Δημόσιες ομιλίες

2021Herramientas creativas para la planeación, Roundtable, Librofest 2021, Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana 

2021Ερευνητικές πρακτικές και δημιουργικές εφαρμογές στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), 2ο Thessaloniki Design Week,  Καινοτομία στο Σχεδιασμό, Θεσσαλονίκη 2021

2020La Ciudad es un estado mental, Vivir confinados / habitar la ciudad, vacia?, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral    https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/nueva_jornada_de_conversatorios_fadu_1

2018Animation & σύγχρονες ψηφιακές αναπαραστάσεις & αφηγήσεις: Eπιμορφωτικό Πρόγραμμα, Περιφ. Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015Reloading Architecture. Narratives on Gamification
Conference at XV Bienal International de Arquitectura de Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina 

2013Narraciones espaciales, 5 trailers.
Conference at the "Salón de los Colegios", Colegio de Arquitectos de Enre Rios (CAPER), Paraná, Argentina      http://www.colegioarquitectos.org.ar/despachos2.asp?cod_des=61224

2009Varias escalas de aproximación al archipiélago Griego desde una perspectiva personal Conferncia Magistral στην Asociación Civil, Nuevos Horizontes para la Arquitectura de las Comunidades, Casa de la Ciudad, Oaxaca, Μεξικό

2007Palmtop Αρχιτεκτονική στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου “Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες" σε επιμέλεια Σ. Βεργόπουλου και Α. Καλφόπουλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της διεθνούς έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης.

2020, Βραβείο στον διαγωνισμό “The space laboratory 2020” για το έργο Whispers. Οργανωση: Espacio de Creación e Investigación Sonora (ECIS), Centro Superior de Investigación y Promoción de Música (CSIPM), Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

2019, Βράβευση για την ηχητική εγκατάσταση "Αποχαιρετισμός" στο πλαίσιο εορτασμών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής (21 Ιουνίου 2019), Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. (σε συνεργασία με την ερευνητική ομαδα του EscapeLab) http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2412

2014, Βραβείο στον διαγωνισμό “The space laboratory” για το έργο Anatomy of a video gamer στο πλαίσιο του II International Conference Sound and Audiovisual Spaces: Sensorial and Active Experimentation http://espaciossonoros2014.blogspot.com.es/2014_10_01_archive.html

2012, Prize Engr. Fernando Gonçalves Lavrador,  για την ανακοίνωση: Under the “Direction” - Videogames and Architectural Education
AVANCA | CINEMA 2012 – International Conference Cinema - Art, Technology, Communication

2009, Εθνική συμμετοχή, με το έργο «Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο», στα διεθνή αρχιτεκτονικά βραβεία Mies van der Rohe Award 2009

2005, Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Διοικητήριο Τρικάλων (σε συνεργασία με το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών ΑΣΤΕΤ / Δ. Κατζουράκης – Γρ. Τσαμπέρης)

2005, Διάκριση (2nd Pr. Commendation - Pierre Vago Award 2005) από την Comité International des Critiques d’Architecture (CICA) για την επιμέλεια του περιοδικού  “METALOCUS”.

2005, Βραβείο «Παναγιώτη Μιχελή» (Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2005) για την περιοδική έκδοση και την τηλεοπτική εκπομπή “METALOCUS” από τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

2005, Βραβείο Εκθεσιακής εγκατάστασης στην έκθεση «Εκπαίδευση 2005» για τον οργανισμό Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

2002, Τιμητική Διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό “13th IFHP International Housing and Planning FILM/VIDEO Competition 2002”  για την ταινία “Urban Room”

2001, Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με θέμα την μορφή Φάρου στο λιμάνι του Βόλου (σε συνεργασία με τον Ζήση Κοτιώνη)

2000, Βραβείο “SANTIAGO AMON 2000” για την επιμέλεια του περιοδικού METALOCUS από το Ίδρυμα του Κολεγίου Αρχιτεκτόνων της Μαδρίτης (C.O.A.M.)