Η ανίχνευση της κινηματογραφημένης Ν.Υόρκης. Woody Allen, Martin Scorsesse.
ΚΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος


Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός

2005
Περίληψη