Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Η Ομάδα [Κ]-ατασκευών είναι ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση της αρχιτεκτονικής κατασκευής μέσα από τα υλικά και δομικά χαρακτηριστικά της. Διοργανώνει και συμμετέχει σε εργαστήρια με στόχο τη μελέτη και υλοποίηση αρχιτεκτονικών κατασκευών μικρής κλίμακας, εστιάζοντας στο συνεχές της διαδικασίας σχεδιασμού-κατασκευής. Ο πειραματισμός και η εφαρμοσμένη έρευνα ενθαρρύνονται μέσα σε μονάδες πρακτικής άσκησης, όπου καλλιεργείται η συνέργεια και η διεπιστημονικότητα, προσομοιάζοντας συνθήκες επαγγελματικής εμπειρίας μέσα σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Μαρια ΒΡΟΝΤΙΣΗ, Επικουρος Καθηγητρια Τ.Α.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αίθουσα 20, Τμημα Αρχ. Μηχανικών, Παν. Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, ΒΟΛΟΣ 38334
Τηλ.: +30.24210.74333
E-mail: omadak@gmail.com
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: https://omadakblog.wordpress.com

 

H μονάδα Περιβαλλοντικού –Ενεργειακού σχεδιασμού συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με σχεδιασμό κτιρίων μικρής ενεργειακής κατανάλωσης , σε επιτροπές σχετικές με εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση φυσικού φωτισμού και υποστηρίζει σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμού, φυσικού φωτισμού , μετρήσεις θερμικής άνεσης και ενεργειακές προσομοιώσεις. Στον εξοπλισμό της ομάδας συμπεριλαμβάνεται τεχνητός ουρανός , ήλιος και μεγάλος αριθμός καταγραφικών για μέτρηση περιβαλλοντικών μεταβλητών στο εσωτερικό κτιρίων.

 

Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο εστιάζει στην παραγωγή, μεταπαραγωγή, διακίνηση υποστήριξη και ανάπτυξη νέων μέσων, φεμινιστικών πρακτικών στο δημόσιο χώρο και θεωρίας. Το Κέντρο παρέχει τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία και την προώθηση νέων πρακτικών και μεθοδολογιών, αξιών και δεοντολογίας σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα ζητήματα φύλου και του δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας αποσκοπεί να συμμετέχει και να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός ανανεωμένου θεωρητικού, παιδαγωγικού και δημόσιου λόγου γύρω από αυτά τα θέματα, επιχειρώντας να αναδείξει μέσα από άρθρα, έργα και δράσεις τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και να τις (δια)συνδέσει δυναμικά με άλλες μαχόμενες τοπικότητες και διεκδικήσεις. Επιπλέον, το Κέντρο επιχειρεί τη διαμόρφωση ενός σχεσιακού ενεργού αρχείου δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών, οπτικοακουστικού υλικού που ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε όσους δραστηριοποιούνται στο σχετικό χώρο και να αποτελέσει παρακαταθήκη για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Σκοπός του σχεσιακού αρχείου είναι να αποφευχθεί, όσο το δυνατόν, ο ετεροκαθορισμός των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το κέντρο αναπτύσσει παράλληλα και ανοιχτή 'εκπαιδευτική' δραστηριότητα, μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, παρέχοντας τεχνογνωσία, πρακτική βοήθεια και θεωρητικό υπόβαθρο σε συμμετέχοντες και συνεργάτες. Βάση των δράσεων του Κέντρου αποτελεί η θέση, ότι η σύνδεση της τεχνολογίας με τον φεμινισμό καθίσταται κρίσιμη και πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογίας, του ύστερου καπιταλισμού, την μετα-ψηφιακή και μετα-ανθρώπινη συνθήκη και της κρίσης των θεσμών, όπου οι παραδοσιακές εξουσίες αναδιπλώνονται και επιβεβαιώνουν ότι οι φεμινιστικές* διεκδικήσεις είναι κάθε άλλο παρά μια τελειωμένη υπόθεση.

Το Εργαστήριο Νέων Μέσων βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημιού Θεσσαλίας. Διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και παρέχει τεχνική και θεωρητική υποστήριξη εστιάζοντας σε θέματα νέων μέσων, φύλου και δημόσιου χώρου. Το εργαστήριο λειτουργεί με ραντεβού.

https://www.centrefeministmedia.arch.uth.gr