Αποεδαφοποιήσεις του Ιλισού. Συλλέκτες και κέντρο νερού στη γέφυρα της Καλλιρρόης
ΤΣΕΛΕΜΕΓΚΟΥ ΛΟΡΕΝΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2012
Περίληψη