Τυποτεκτονική: Τα Τυπογραφικά στοιχεία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
ΤΣΙΜΟΥΡΔΑΓΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος


Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Ψηφιακά μέσα & Η/Υ

2005
Περίληψη