Υπερεπιφάνειες : Η αόρατη αρχιτεκτονική.
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος


Ψηφιακά μέσα & Η/Υ
Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις

2005
Περίληψη