Μηχανισμοί Απόδρασης. Διαδραστικές εγκαταστάσεις στο δημόσιο χώρο.
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2013
Περίληψη