Η αναζήτηση ως τακτική οργάνωσης του χώρου στον κινηματογράφο του Θ.Αγγελόπουλου.
ΤΣΙΟΝΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2005
Περίληψη