Συρράπτοντας το ρήγμα - Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Αθηνών.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΤΣΑ
ΟΥΡΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Σπύρος
Τροβά Βάσω2009
Περίληψη