Ο Τεχνίτης του Ψηφιακού: Σκέψεις πάνω στο ατελές εργαλείο της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2019
Περίληψη