Εξέδρα Συναυλίας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Σπύρος
Βροντίση Μαρία


Αρχιτεκτονική σύνθεση
Τεχνολογία

2005
Περίληψη