Μεταμόρφωση του καρπού της ελίας, πρότυπο κέντρο εναλλακτικού τουρισμού στη Λευκάδα
ΤΑΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2012
Περίληψη