Αστικά Κενά: Νέο Δημαρχείο Λάρισας & Πολιτιστικό
ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2022
Περίληψη