Μητρόπολη 2049: η αρχιτεκτονική της πρόκλησης
ΚΑΡΑΦΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2017
Περίληψη