Αστικές Ρωγμές: Ενεργοποιώντας υπολείμματα χώρου στην Κυψέλη
ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2022
Περίληψη