Αποκατάσταση και Αλλαγή Χρήσης του Βιομηχανικού Συγκροτήματος της Χαρτοποιίας «ΟΡΟΒΙΑΙ».
ΓΕΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2009
Περίληψη