Εγκαταστάσεις Ποδοσφαιρικού Συλλόγου στην Περιοχή του Βοτανικού.
ΒΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2007
Περίληψη