Κατοικίες σε κίνηση. Ρυμουλκώντας από αναγκαιότητα και επιθυμίες.
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2016
Περίληψη