Η Αρχιτεκτονική του Κυβερνοχώρου. Διερεύνηση του «Έργου του Marco Novak».
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2008
Περίληψη