Μετά την καταστροφή_μορφές της κοινωνίας μέσα από ταινίες φαντασίας
ΔΡΑΚΩΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2021
Περίληψη