Ανιχνεύσεις στα Γιούρια. Εγκαταστάσεις Περιβαντολλογικου Κέντρου Προστασίας και Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2007
Περίληψη