Η χρήση της σεισμικής μόνωσης στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές.
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Επιβλέποντες:
Πανέτσος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Σπύρος
Remy Nicolas2008
Περίληψη