Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Remy Nicolas / Αναπληρωτής Καθηγητής
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ

Βιογραφικό

O Nicolas REMY είναι διπλωματούχος φυσικής, DEA (Diplome d'etudes apporfondies) και διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής της Nantes με εφαρμογή στην αρχιτεκτονική, μηχανικός μελετών ακουστικής και φωτισμού. Ήταν maitre de conférence των Εθνικών Ανωτάτων Αρχιτεκτονικών Σχολών της Γαλλίας και δίδαξε στην Grenoble (2003-2017) και στην Μασσαλία (2006-2008). Από τον Οκτώβριο του 2008  διδάσκει στοι Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο στο τομεα της αρχιτεκτονική τεχνολογίας .  Ειδικεύεται στην ακουστική στους τομείς της ακουστικής αίθουσων, της περιβαλλοντικής ακουστικής, της  κτιριακής ακουστικής και του ηχότοπίου (sound studies).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 O Nicolas REMY είναι μέλος του Ερευνητικού Κέντρου  CRESSON, (CNRS, ΕΝS Αρχιτεκτονική Σχολή της Grenoble, Γαλλία) και ασχολείται με την έννοια της αρχιτεκτονικής ατμόσφαιρας ως εργαλείο και μέθοδος για την αρχιτεκτονική σύνθεση.  Το έργο του επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση μεταξύ των φυσικών διαστάσεων των περιβαλλοντικών φαινομένων στην εφαρμογή της αρχιτεκτονικής. Βασίζει το έργο του σε θεωρίες της φαινομενολογίας της αντίληψης και της ανθρωπολογίας του διαστήματος. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλά διεθνή συνέδρια (Γαλλία, Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Κίνα). Το 2016 συνδιοργάνωσε το 4ο διεθνές συνέδριο για τις ατμόσφαιρες και από το 2018 είναι συν-διευθυντής του διεθνούς δικτύου Ambiances(1000+ μέλη, 33+ ερευνητικές ομάδες)

Θέσεις Ευθύνης

2020 - 2023: B-AIR : Επιστημονικός διευθυντής της ομάδας CRESSON για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα B-AIR 
2018 - 2021: Συν-διευθυντής του διεθνούς δικτύου ambiances (με τον Damien Masson) https://www.ambiances.net
2013 - 2015: EAH : Επιστημονικός διευθυντής της ομάδας CRESSON για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα EUROPEAN ACOUSTIC HERITAGE http://www.europeanacousticheritage.eu

e-mail

nremy@arch.uth.gr

Τηλέφωνο

2421074237 6979756973

Έρευνητικά προγράμματα

2020 - 2023, B-AIR : Art Infinity Radio How - does the world sound?
Θέση: Scientific coordinator
Φορέας Χρηματοδότησης: Cultural Program of European Union EACEA

2013 - 2015, ESQUISSONS !  Design tools for sustainable sound environments https://www.esquissons.fr/?lang=en
Θέση: Scientific Coordinator
Φορέας Χρηματοδότησης: CRESSON - UMR CNRS 1563 - Grenoble, France

2011 - 2013, European Acoustic Heritage http://europeanacousticheritage.eu/
Θέση: Coordinator
Φορέας Χρηματοδότησης: Cultural program of the UE

2010 - 2012, ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ

2006 - 2008, Ιnitiation d'un réseau d'enseignement et de recherche
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

2004 - 2007, L'accessibilité des réseaux de transport en commun en Europe. Etat des lieux des pratiques de reference
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

2004 - 2007, Le poids des territoires dans le vécu des nuisances sonores. Référentiel de méthodes et d’outils pour l’aide à la décision
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

Αρχιτεκτονικό έργο

2020, General Secretary of the 4th International Congress on Ambiances  https://ambiances2020.ambiances.net

2016, General Chair of the 3rd International Congress on Ambiances, Volos.   http://ambiances2016.arch.uth.gr/en/index.html

2012,  Ακουστική Μελέτη για το γυμνασίο της  Νεα Ιωνιας, Μαγνησιας.

2012,  Ακουστική Μελέτη για το μουσικό λύκειο του Βόλου, Μαγνησιας.

2012,  Ακουστική μελέτη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων.  

2012 - 2012,  Συμμετοχή στην υλοποίηση των στρατηγικών χαρτών θορύβου και τη σύνταξη των σχετικών προγραμμάτων δράσης για τις πόλεις του ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ,  ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  ΑΓΡΙΝΙΟΥ και  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 https://ypen.gov.gr

2008, 2008 : Ακουστική μελέτη για το σχολείο Baraillon στη Λιόν (Γαλλία) :  η ακουστική των αιθουσών και η ηχομόνωση (Six' ix αρχιτέκτονες)

2008, 2008 : Aίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεωντου Λυκείου Σκιάθου : Α- Ακουστική μελέτη Β- Μελέτη φωτισμού

Μαθήματα στο τρέχον ακαδ. έτος

Ακουστικός Σχεδιασμός
Ατμόσφαιρες στην Αρχιτεκτονική
Ηχητικές Ατμόσφαιρες (και Κλειστοί Χώροι)

 

Μονογραφίες-Βιβλία [12]

Nicolas Remy, Hengameh Amini, Jean-Luc Bardyn, Grégoire Chelkoff, Noha Gamal Saïd, et al.. Esquis’sons ! Outils d’aide à la conception d’environnements sonores durables. [Rapport de recherche] 88, Cresson; ADEME, Direction Villes et territoires durables; ENSAG. 2016. http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01274959

Meri Kytö, Nicolas Remy & Heikki Uimonen (2012), European Acoustic Heritage, Publication realised in the frame of the European funded program of Culure,  Publishers: Tampere: Tampere University of Applied Sciences (TAMK) & Grenoble: CRESSON 2012. http://europeanacousticheritage.eu/wp-content/uploads/2012/09/EuropeanAcousticHeritage_web.pdf

Fiori, Sandra (resp.); Rémy, Nicolas; Chatelut, Anne; Huygen, Jean-Marc; Narboni, Roger & Teysseyre, Marie-Pierre (2008).  Lumière et projet, initiation d'un réseau d'enseignement et de recherche [2 tomes]. Grenoble : CRESSON ; DAPA-INHA Art, architecture et paysages. 199 pages. Rapport de recherche n° 72

Faburel G. (coord.), Manola T., Gourlot N. (CRETEIL), Rémy N., Atienza R. (CRESSON), Moser G., Castano C. (LPEnv), Dubois D., Resche-Rigon P. (LAM), avec la participation de J. Lolive (SET) et d’A. Roy (IFEN), (2007), Le poids des territoires dans le vécu des nuisances sonores. Référentiel de méthodes et d’outils pour l’aide à la décision, Rapport final du CRETEIL pour l’ADEME dans le cadre du PREDIT, 144 p.

Remy, N. (2003) Chelkoff G. (dir) et alii. Prototypes sonores architecturaux- Méthodologie pour un catalogue raisonné et des expérimentations constructives, CRESSON : Grenoble, 2003. 188p

Remy, N. (2003), Woloszyn P. (dir) Modélisation des effets sonores, CERMA : Nantes, 2003.

Remy, N. (2001), Fiori S et Thomas R. (dir). Une ethnographie sensible des places Schuman (Grenoble) et des Terreaux (Lyon). Les facteurs lumineux des ambiances publiques nocturnes, Cresson : Grenoble, 2002, 133 p.

Remy N. (2001) Maîtrise et Prédictibilité de la qualité sonore du projet architectural - Applications aux espaces publics en gare, doctorat de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes, Octobre 2001, 314 p.

Remy Nicolas (dir), Hellström Björn (dir), Nilsson Léo, Régnault Cécile et Torgue Henry. (2000) Espaces, Musiques et Environnement Sonore. Actes du séminaire interne Cresson - KTH (School of architecture of Stockholm), Grenoble : Cresson, Février 2000, 97 p + CD audio.

Fiori S. et Remy N. (sous la direction de J.J Delétré) (1998) Intégration sonore de grandes infrastructures routières en milieu rural et périurbain, Cresson, Grenoble, Sept 98, 130 p.

Remy N. (1997) (sous la direction de J.F.Augoyard), Partie "Mesures acoustiques" in Couic M.C. et . Augoyard J.F. Pour une méthodologie intersensorielle de l'analyse et de la conception de l'espace construit, Cresson, Grenoble, Dec. 1997, tome 2, pp. 64-85.

Remy N. (1996), Design sonore du bruit des objets techniques – proposition d'une démarche technique et sensible, Cresson, ACB-CERG Alsthom, Sept. 1995, 36 p.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [13]

 Konstantinos Vogiatzis, Nicolas Rémy. Environmental Noise Mapping as a Smart Urban Tool Development. Smart Urban Development [Working Title], IntechOpen, 2019 https://dx.doi.org/10.5772/intechopen.88449

Jurgen Schöpf and Nicolas Rémy (2017), Density of Sound, Sounds of Density : An Expérimental approach, in Anamarija Batista, Szilvia Kovmacs, and Carina Lesky (Eds), Rethinking Density – Art, Culture and Urbain Practices, Publication of the Academy of Fine Arts in Vienne, Volume 20, 2017, Sternberg Press : Viena, p 66-77.

Nicolas REMY, Οι φωνές της πόλης in Παναγιώτη Πανόνπουλο και Ελπίδα Πικου - Φωνές / Fonés, Τέχνες – Νήσος : Αθηνα, 2016, σελ 278-284

Fiori, Sandra & Rémy, Nicolas (2006). Lumière et projet urbain : initiation d'un réseau d'enseignement et de recherche. in : 4ème Séminaire de coordination et d'échanges scientifiques. Paris : BRAUP, 9 juin Programme interdisciplinaire de recherche Art, architecture et paysage  

Rémy, Nicolas (2005). Sound quality : a definition for a sonic architecture. in : 12th International Congress on Sound and Vibration. Proceedings. Lisbon, 11-14 July 2005 [CD-rom] Lisbon : International Institute of Acoustics ; Vibration Instituto Superior Tecnico. p. 8

Remy, N. et Huygen Jean-Marc, (2005), animation et rédaction de la synthèse des débats de l'atelier corps – milieu - enveloppe, in actes du séminaire "de l'environnement au développement durable, école nationale supérieure d'architecture de Grenoble, jeudi 10 Novembre 2005, pp. 18-19.

Rémy, N., (2005), Balaÿ, O., Chelkoff, G., Liveneau, P., Delétré, J. J., Tixier, N. Building atmospheres in Procceedings the 3th conference of the european Association for Architectural Education-AEAA : vision for the future of construction Education, Athens 27-29 May 2004

Remy N. (2004), « Ambiances sonores en gare» In Ambiances en débats, ouvrage collectif sous la direction de Amphoux, Chelkoff et Thibaud, Collection Ambiances, Ambiance - Editions A la Croisee : Bernin, 2004, pp  207-215.

Remy, N. (2004), Sound qualities in town, conférence invité pour le séminaire "Arts et Technologies" – Ecole des Beaux Arts d'Athènes et Ecole Polytechnique de Patra en Grèce, resp. Zafos Zagoradis, mai 2004.

Rémy N. (2001) Sound qualities in railway stations. In proceedings of the 1th international conference of the Ukisc, Dartington College of Art, Devon, England, Fevrier 2001, pp. 63-68.

Rémy N. (2000) Sound quality in railstations : user's perceptions and predictability. In Actes du colloque international Internoise 2000, 29th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering. Nice (France), Août 2000. Vol 3, pp. 1397-1400.

Remy N. (1999) Coming in and coming out underground spaces. In Actes du colloque international, Agenda and Prospect for the turn of the century, 8e international underground space conference of acuus, Xi'an (Chine), 27-30 septembre 1999, p. 186-192.

Remy N., (1998) "Sound Design : proposal for a technical and sensitive approach" in international conference on acoustic ecology, "Hor upp ! Stockholm Hey Listen !", Royal Swedish Academy of Music, Stockholm, Juin 1998, pp. 76-82.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [4]

 K. Vogiatzis, N. Remy, “Soundscape design guidelines through noise mapping methodologies: An application to medium urban agglomerations”, NOISE-D-16-00005, De Gruyter Editions / Noise Mapping Journal: Special issue on Recent Advances on Soundscape Research, 2017;4:1-19 Dec 2016 https://doi.org/10.1515/noise-2017-0001

Nicolas Rémy, Grégoire Chelkoff, Théo Marchal, Jean-Luc Bardyn, Noha Gamal Saïd, et al.. Esquis’Sons ! Outils d’aide à la conception d’environnements sonores durables. Nicolas Rémy (dir.) ; Nicolas Tixier (dir.). Ambiances, tomorrow. Proceedings of 3rd International Congress on Ambiances. Septembre 2016, Volos, Greece, Sep 2016, Volos, Grèce. International Network Ambiances ; University of Thessaly, vol. 1, p. 529 - 534, 2016. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01404371

K. Vogiatzis, N. Remy, Research Article: “Strategic Noise Mapping of Herakleion: The Aircraft Noise Impact as a factor of the Int. Airport relocation, Noise Mapping, Vol. 1, Issue 1 (Sept 2014), p. 15-31, De Gruyter Open https://doi.org/10.2478/noise-2014-0003

K. E. Vogiatzis, N. Remy “From Environmental noise abatement to soundscape creation through strategic noise mapping in medium urban agglomeration in South Europe”, Accepted 25 Jul 2013, Science of Total Environment (STOTEN), 482-483 (2014), pp 420-431 http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.098

Πρακτικά Συνεδρίων [5]

Théo Marchal, Nicolas Rémy. Esquissons! Sketching architecture by listening. 14th European Architecture Envisioning Conference (EAEA14 2019), Sep 2019, Nantes, France. pp.01006 https://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20196401006

 Georgia Gerolymatou, Nicolas Rémy, Konstantinos Vogiatzis, Vassiliki Zafiropoulou. Assessing Health Effects and Soundscape Analysis as New Mitigation Actions Concerning the Aircraft Noise Impact in Small- and Middle-Size Urban Areas in Greece. Interactive Learning Environments, Taylor & Francis (Routledge), 2019, 6 (1), pp.4 https://dx.doi.org/10.3390/environments6010004

 N. Remy, K. Vogiatzis, Towards sustainable urban sound environment: several case studies in Greece, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018. https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjgueuJjbzmAhUFlFwKHdF5BrIQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-01807914%2Fdocument&usg=AOvVaw1aRd5vQMbM_FM9xtF6rHRh

 Remy et alii , Esquis’Sons ! Sketching soundscapes by using parametric tools: application to the design of balconies, loggias, terraces and corridors of building facades, EURONOISE 2018, Heraklion, Crete Greece, 27-31 May 2018. https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiVz8K_jbzmAhXLRMAKHXG2CJIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-01807918%2Fdocument&usg=AOvVaw1AJGLe-qb68YM1PYi6JXuz

Nicolas Rémy & Nicolas Tixier (dir.), Ambiances, demain | Ambiances, tomorrow | Ατμόσφαιρες, Αύριο, proceedings of the 3rd International Congress on Ambiances, Volos, Greece, co-edition by the International Ambiances Network & University of Thessaly, Department of architecture, Sept. 2016, 1 016 pages, 2 volumes. https://halshs.archives-ouvertes.fr/AMBIANCES2016

Ημερίδες-Συνέδρια

2012,   Remy Nicolas (2012), προσκεκλημένη ομιλία στο πλαίσιο των δύο ημερών συζητήσεων και πειραμάτων γύρω από το θέμα της φωνής, την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Μαρτίου, 2012, Voices, Θέατρο Εμπρός, Ψειρή Αθήνα

2012,   Remy, N. (2012), Listening paths and architectural design, Department of Architecture, University of Thessaly, at the World Forum for Acoustic Ecology (WFAE), Corfu : Greece, 3-7 october 2011.

2011,   Remy, N. (2011), Changing Soundscapes, conference during the European Workshop «Changing Landscape », Volos, 2-16th of June 2011.  http://www.arch.uth.gr/uploads/files/Changing_Landscapes/ppt_prof/7.6.11/Morning/soundscapes_NRemy.pdf