Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Remy Nicolas / Επίκουρος Καθηγητής
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ.

Βιογραφικό

O Nicolas REMY είναι διπλωματούχος φυσικής, DEA (Diplome d'etudes apporfondies) και διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής της Nantes με εφαρμογή στην αρχιτεκτονική, μηχανικός μελετών ακουστικής και φωτισμού. Είναι λέκτορας των Εθνικών Ανωτάτων Αρχιτεκτονικών Σχολών της Γαλλίας και δίδαξε στην Grenoble (2003-2006) και στην Μασσαλία (2006-2008). Από τον Οκτώβριο του 2008 είναι συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, όπου διδάσκει, όπως και στην Γαλλία, Στατική (1ο και 2ο εξάμηνο) και Ακουστική (3ο έως και 5ο έτος).

  O Nicolas REMY είναι μέλος του Ερευνητικού Κέντρου στον Ηχητικό Χώρο και το Αστικό Περιβάλλον (CRESSON, CNRS, ΕΝS Αρχιτεκτονική Σχολή της Grenoble, Γαλλία) και ασχολείται με την έννοια της αρχιτεκτονικής ατμόσφαιρας ως εργαλείο και μέθοδος που βοηθούν την αρχιτεκτονική σύνθεση. Πιο συγκεκριμένα, η δουλειά του αφορά την σχέση ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες με εφαρμογή την αρχιτεκτονική, τις εργασίες σχετικά με την φαινομενολογία της αντίληψης και την ανθρωπολογία του χώρου. Έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε πολλά ευρωπαϊκά συνέδρια (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία) και διεθνή (Xi'an, Κίνα). [www.ambiances.net]

 Κύρια δημοσιεύσεις μπορούν να βρεθούν στο

 http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=SHS&action_todo=search_advanced&submit=1&p_0=is_exactly&v_0=115844&f_0=AUTHORID&search_without_file=YES

Μαθήματα στο τρέχον ακαδ. έτος

Ακουστικός Σχεδιασμός
Ηχητικές Ατμόσφαιρες και Κλειστοί Χώροι

e-mail

nremy@arch.uth.gr

Τηλέφωνο

6079756973

Έρευνητικά προγράμματα

2011 - 2013, European Acoustic Heritage http://europeanacousticheritage.eu/
Θέση: Coordinator
Φορέας Χρηματοδότησης: Cultural program of the UE

2010 - 2012, ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ

2006 - 2008, Ιnitiation d'un réseau d'enseignement et de recherche
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

2004 - 2007, L'accessibilité des réseaux de transport en commun en Europe. Etat des lieux des pratiques de reference
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

2004 - 2007, Le poids des territoires dans le vécu des nuisances sonores. Référentiel de méthodes et d’outils pour l’aide à la décision
Θέση: Συμμετοχή
Φορέας Χρηματοδότησης: εθνικό κέντρο έρευνας της Γαλλίας (CNRS)

Αρχιτεκτονικό έργο

2012,  Ακουστική Μελέτη για το γυμνασίο της  Νεα Ιωνιας, Μαγνησιας.

2012,  Ακουστική Μελέτη για το μουσικό λύκειο του Βόλου, Μαγνησιας.

2012,  Ακουστική μελέτη για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων.  

2008, 2008 : Ακουστική μελέτη για το σχολείο Baraillon στη Λιόν (Γαλλία) :  η ακουστική των αιθουσών και η ηχομόνωση (Six' ix αρχιτέκτονες)

2008, 2008 : Aίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεωντου Λυκείου Σκιάθου : Α- Ακουστική μελέτη Β- Μελέτη φωτισμού

 

Μονογραφίες-Βιβλία

Meri Kytö, Nicolas Remy & Heikki Uimonen (2012), European Acoustic Heritage, Publication realised in the frame of the European funded program of Culure,  Publishers: Tampere: Tampere University of Applied Sciences (TAMK) & Grenoble: CRESSON 2012. http://europeanacousticheritage.eu/wp-content/uploads/2012/09/EuropeanAcousticHeritage_web.pdf

Fiori, Sandra (resp.); Rémy, Nicolas; Chatelut, Anne; Huygen, Jean-Marc; Narboni, Roger & Teysseyre, Marie-Pierre (2008).  Lumière et projet, initiation d'un réseau d'enseignement et de recherche [2 tomes]. Grenoble : CRESSON ; DAPA-INHA Art, architecture et paysages. 199 pages. Rapport de recherche n° 72

Faburel G. (coord.), Manola T., Gourlot N. (CRETEIL), Rémy N., Atienza R. (CRESSON), Moser G., Castano C. (LPEnv), Dubois D., Resche-Rigon P. (LAM), avec la participation de J. Lolive (SET) et d’A. Roy (IFEN), (2007), Le poids des territoires dans le vécu des nuisances sonores. Référentiel de méthodes et d’outils pour l’aide à la décision, Rapport final du CRETEIL pour l’ADEME dans le cadre du PREDIT, 144 p.

Remy, N. (2003) Chelkoff G. (dir) et alii. Prototypes sonores architecturaux- Méthodologie pour un catalogue raisonné et des expérimentations constructives, CRESSON : Grenoble, 2003. 188p

Remy, N. (2003), Woloszyn P. (dir) Modélisation des effets sonores, CERMA : Nantes, 2003.

Remy, N. (2001), Fiori S et Thomas R. (dir). Une ethnographie sensible des places Schuman (Grenoble) et des Terreaux (Lyon). Les facteurs lumineux des ambiances publiques nocturnes, Cresson : Grenoble, 2002, 133 p.

Remy N. (2001) Maîtrise et Prédictibilité de la qualité sonore du projet architectural - Applications aux espaces publics en gare, doctorat de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes, Octobre 2001, 314 p.

Remy Nicolas (dir), Hellström Björn (dir), Nilsson Léo, Régnault Cécile et Torgue Henry. (2000) Espaces, Musiques et Environnement Sonore. Actes du séminaire interne Cresson - KTH (School of architecture of Stockholm), Grenoble : Cresson, Février 2000, 97 p + CD audio.

Fiori S. et Remy N. (sous la direction de J.J Delétré) (1998) Intégration sonore de grandes infrastructures routières en milieu rural et périurbain, Cresson, Grenoble, Sept 98, 130 p.

Remy N. (1997) (sous la direction de J.F.Augoyard), Partie "Mesures acoustiques" in Couic M.C. et . Augoyard J.F. Pour une méthodologie intersensorielle de l'analyse et de la conception de l'espace construit, Cresson, Grenoble, Dec. 1997, tome 2, pp. 64-85.

Remy N. (1996), Design sonore du bruit des objets techniques – proposition d'une démarche technique et sensible, Cresson, ACB-CERG Alsthom, Sept. 1995, 36 p.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Fiori, Sandra & Rémy, Nicolas (2006). Lumière et projet urbain : initiation d'un réseau d'enseignement et de recherche. in : 4ème Séminaire de coordination et d'échanges scientifiques. Paris : BRAUP, 9 juin Programme interdisciplinaire de recherche Art, architecture et paysage  

Rémy, Nicolas (2005). Sound quality : a definition for a sonic architecture. in : 12th International Congress on Sound and Vibration. Proceedings. Lisbon, 11-14 July 2005 [CD-rom] Lisbon : International Institute of Acoustics ; Vibration Instituto Superior Tecnico. p. 8

Remy, N. et Huygen Jean-Marc, (2005), animation et rédaction de la synthèse des débats de l'atelier corps – milieu - enveloppe, in actes du séminaire "de l'environnement au développement durable, école nationale supérieure d'architecture de Grenoble, jeudi 10 Novembre 2005, pp. 18-19.

Rémy, N., (2005), Balaÿ, O., Chelkoff, G., Liveneau, P., Delétré, J. J., Tixier, N. Building atmospheres in Procceedings the 3th conference of the european Association for Architectural Education-AEAA : vision for the future of construction Education, Athens 27-29 May 2004

Remy N. (2004), « Ambiances sonores en gare» In Ambiances en débats, ouvrage collectif sous la direction de Amphoux, Chelkoff et Thibaud, Collection Ambiances, Ambiance - Editions A la Croisee : Bernin, 2004, pp  207-215.

Remy, N. (2004), Sound qualities in town, conférence invité pour le séminaire "Arts et Technologies" – Ecole des Beaux Arts d'Athènes et Ecole Polytechnique de Patra en Grèce, resp. Zafos Zagoradis, mai 2004.

Rémy N. (2001) Sound qualities in railway stations. In proceedings of the 1th international conference of the Ukisc, Dartington College of Art, Devon, England, Fevrier 2001, pp. 63-68.

Rémy N. (2000) Sound quality in railstations : user's perceptions and predictability. In Actes du colloque international Internoise 2000, 29th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering. Nice (France), Août 2000. Vol 3, pp. 1397-1400.

Remy N. (1999) Coming in and coming out underground spaces. In Actes du colloque international, Agenda and Prospect for the turn of the century, 8e international underground space conference of acuus, Xi'an (Chine), 27-30 septembre 1999, p. 186-192.

Remy N., (1998) "Sound Design : proposal for a technical and sensitive approach" in international conference on acoustic ecology, "Hor upp ! Stockholm Hey Listen !", Royal Swedish Academy of Music, Stockholm, Juin 1998, pp. 76-82.

Ημερίδες-Συνέδρια

2012,   Remy Nicolas (2012), προσκεκλημένη ομιλία στο πλαίσιο των δύο ημερών συζητήσεων και πειραμάτων γύρω από το θέμα της φωνής, την Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Μαρτίου, 2012, Voices, Θέατρο Εμπρός, Ψειρή Αθήνα

2012,   Remy, N. (2012), Listening paths and architectural design, Department of Architecture, University of Thessaly, at the World Forum for Acoustic Ecology (WFAE), Corfu : Greece, 3-7 october 2011.

2011,   Remy, N. (2011), Changing Soundscapes, conference during the European Workshop «Changing Landscape », Volos, 2-16th of June 2011.  http://www.arch.uth.gr/uploads/files/Changing_Landscapes/ppt_prof/7.6.11/Morning/soundscapes_NRemy.pdf