Πράσινη Ακουστική: Οικολογικές λύσεις στα προβλήματα ακουστικής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2010
Περίληψη