Πολυφωνία στην πλατεία Χαλανδρίου: συμμετοχικός επανακαθορισμός του δημόσιου χώρου μέσα από τα jam.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Λυκουριώτη Ίρις
Remy Nicolas2017
Περίληψη