Το ηχοτοπίο ως παράμετρος στον αστικό σχεδιασμό: Από τη διαχείριση του ήχου στη δημιουργία νέου ηχητικού περιβάλλοντος
ΚΟΝΝΑΡΗ ΒΑΣΙΑ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2013
Περίληψη