Μοντέλα - χώροι κατοίκησης και φροντίδας για τους ηλικιωμένους.
ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2013
Περίληψη