Μελέτη εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου: η εξέταση περίπτωσης κατοικίας με εναλλακτικό τρόπο δόμησης
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ


Επιβλέποντες:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης
Remy Nicolas2020
Περίληψη