Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Τσαγκρασούλης Aριστείδης / Καθηγητής
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Βιογραφικό

 

OΔρ. Α. Τσαγκρασούλης έχει βασικό πτυχίο στη Φυσική , Μεταπτυχιακό δίπλωμα Διδακτορικό στο πεδίο της φυσικής κτιρίων απο το Τμήμα Φυσικής του Παν. Αθηνών. Έχει εργασθεί σαν ερευνητής στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στην Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Παν. Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επίδραση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο κτιριακό ενεργειακό ισοζύγιο, τον σχεδιασμό παθητικών συστημάτων θέρμανσης-δροσισμο , την εξοικονόμηση ενέργειας απο τη χρήση του φυσικού φωτισμού και στην ανάλυση των επιδράσεων της κατασκευής και λειτουργίας του κτιρίου στην θερμική /οπτική άνεση των χρηστών. Στο ΤΑΜ είναι υπεύθυνος της Μονάδας Ενεργειακού Σχεδιασμού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος.

Είναι ειδικός σε θέματα προσομοιώσεων και εχει εργασθεί σαν σύμβουλος επι θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας/φωτισμού σε εμβληματικά κτήρια, σαν εμπειρογνώμονας σε εθνικές επιτροπές και σαν ειδικός  σε τεχνικές επιτροπές της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι συντονιστής της ενότητας 51  του ΠΜΣ του ΕΑΠ «Σχεδιασμός Φωτισμού» ενώ αποτελεί μέλος συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών. Αρθογραφεί τακτικά για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας ενώ έχει δώσει πολλές  διαλέξεις με πρόσκληση.

Θέσεις Ευθύνης

2022 - 2022: Διευθυντής Εργαστηρίου Αειφορικού Σχεδιασμού κτιριακών δομών 
2022 - 2022: Editor in Energy And Buildings Journal https://www.journals.elsevier.com/energy-and-buildings/editorial-board/aris-tsangrassoulis-phd-msc-bsc
2020 - 2022: Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  http://www.arch.uth.gr/el/index
2020 - 2021: Αντιπρόεδρος ΠΜΣ "Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων" http://www.arch.uth.gr/reuse-master/

Σπουδές

1987, Φυσική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1989, Msc Φυσική Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1997, Διδακτορικό στη Φυσική Κτιρίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών

e-mail

atsagras@uth.gr

Έρευνητικά προγράμματα

2016 - 2017, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ/SIEMENS

2014 - 2014, Ανάλυση φυσικού φωτισμού, Νέο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή,Αθήνα
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

2014 - 2015, ENER-DAY: The energy implications of climate based daylight modelling
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Deakin University , , School of Archit. & Built Env.

2013 - 2014, Ανάλυση απόδοσης ηλιακού τοίχου-εξοικονόμηση ενεργειας απο τον ηλεκτροφωτισμό λόγω χρήσης φυσικού φωτισμού, Νέο κτήριο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Αρχ, Γραφείο Σ. Καρούμπα

2012 - 2015, Development of a novel Intelligent Lighting Control system with Imaging Sensor for optimum daylight exploitation and energy saving
Θέση: Κύριος ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ

2011, «Επίδραση της σύστασης χρωμάτων στην επιφανειακή θερμοκρασία»
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ

2011 - 2012, Daylight analysis for LEED IEQ 8.1 & EA2 credits
Θέση: Eπιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: KARELA SA

2010, «Επίδραση σκίασης στην εξοικονόμηση ενέργειας από το σύστημα ηλεκτροφωτισμού»
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Παν.Θεσσαλίας

2010, e-Learning Platform for Lighting/Daylighting    -eLAD “An Open Source Platform/ Tool-kit / resource Package/ Curriculum for High Performance Lighting / Daylighting solutions"
Θέση: Researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: Lawrence Berkeley National Laboratory

2010 - 2013, Ο ρόλος των δυναμικών συστημάτων φυσικού φωτισμού και σκιασμού στο σχεδιασμό. Η επίδρασή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, στη θερμική και οπτική άνεση των χρηστών
Θέση: Επ. Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013

2009, «Εκτίμηση των επιπέδων φυσικού φωτισμού λόγω ύπαρξης σκεπάστρων σε λωρίδες μιάς κατεύθυνσης-(lane-covers) του αυτοκινητόδρομου ΕΚΠΠΤ (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα )»
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινοπραξία ΑΡΙΟΝ-KLEOS

2008, «Βελτιστοποίηση των ηλιοπροστατευτικών διατάξεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία συνθηκών οπτικής και θερμικής άνεσης στα κτίρια»
Θέση: Eρευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΝΕΔ

2008, «Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης προσαρμογής του τεχνητού φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού»
Θέση: ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ , "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ"

2004, “ WINDAT” Windows as renewable energy sources for Europe. Window energy data network (Thematic Network) 2001-2004
Θέση: Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme (NNE5/CT2000/122)

2004, SAVE «SynthLight: Creation of a European Educational Infrastructure on the energy efficient lighting technologies, assisted by 3D synthetic environment».
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE Project (4.1031/Ζ/01-123/2001)

2003, IQ-TEST : Improving quality in test and evaluation procedures of solar and thermal performances of building components
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme , (ERK6-CT1999-2003)

2003, UFO, Universal Fiber Optics
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: JOULE programme (ERK6-CT-99900011)

2003, SWIFT, Switchable facades
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: JOULE programme (ΕΝΚ&CT-199900012)

2001, Self Opening Shading
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE CRAFT progremme (JOS2-3572)

2000, Daylight Multimedia teaching Package
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC " Leonardo Da Vinci" Programme UK/97/2/00593/PI/I.1.1.c/FPC

2000, SCATS : "Smart Controls and thermal comfort"
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme (JOECT970066)

2000, Syrvey of Occupational Problems and risks related to indoor conditions in hospital operating rooms
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC DGV (SOC 97 202362 05F05)

1999, Development of α multimedia educational tool on energy efficiency of artificial lighting in buildings
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE programme (5A/88/97/GR)

1999, Overall Characterization of Sun Shading Devices and their integration in building design
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE programme (5A/19/97/AUS)

1998, Energy efficient refurbishment of Lavrio industrial historical building complex
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC Thermie programme (BU./00379/95)

1998, POLIS :"Urban planning research actions to improve solar access passive cooling and microclimate"
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme (JOR 3950024)

1998, Guidelines for the Design and Retrofitting of Energy Efficient Museums for Antiquities in the Mediterranean Countries
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE II programme

1997, ADAS-RENA “Urban rehabilitation of Keramikos Gazi area”
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme (CT 94-0050).

1997, Creation of an Educational Structure οn daylighting
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC ALTENER programme (XVIII4.1030/Ζ/95-094)

1997, DAYLIGHT Europe
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC JOULE programme (CT94-20282)

1996, Optimum Intergation of daylighting components at the rehabilitation process of commercial buildings
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE programme (XVII/4.1031/94-153 )

1994, Short Educational Structure οn energy efficiency in buildings
Θέση: Research associate
Φορέας Χρηματοδότησης: EC SAVE programme (XVII/4.1031/92-052)

Development of criteria to characterize daylight in buildngs
Θέση: Main researcher
Φορέας Χρηματοδότησης: Greece-UK collaboration programme

Αρχιτεκτονικό έργο

2019 - 2019, Σχεδιασμός Φωτισμού για το Νέο μουσείο της πόλης του Βόλου

2011 - 2012, Ανάλυση σκίασης/φυσικού φωτισμού κτιρίου γραφείων KARELLA  κατά LEED (IEQ EQ8.1 & EQ8.2 credits)

2009, Σχεδιασμός συστήματος ειδικού φωτισμού Μουσείου Αργυροχοιας Ιωαννίνων.

2009, Σχεδιασμός συστήματος ειδικού φωτισμού Μουσείου Χαρτοποιίας Κέρκυρας

2008, Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου Shop & Trade, Πειραιώς 222, Αθήνα, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Κούρκουλα-Κοκκίνου) Κατασκευάζεται

2008, Σχεδιασμός συστήματος φωτισμού Μουσείου Μετάξης, Αλεξανδρούπολη, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Γ. Κύζη) Σε εξέλιξη

2008, Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου ΕUROBANK στον Ταύρο, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Κούρκουλα-Κοκκίνου) Σε εξέλιξη

2008, Ενεργειακή ανάλυση του νέου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αρχιτεκτονική μελέτη, (ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ-MRA) Kλειστός διαγωνισμός

2008, Ανάλυση κόστους/ωφέλειας για το σύστημα αυτοματισμού του φωτισμού του κτιρίου Λυκείου Αγ. Στεφάνου, μελέτη και επίβλεψη, (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ)  Υλοποιήθηκε

2007, Ανάλυση σκίασης και φυσικού φωτισμού κτιρίου «ΕΥΕΛΙΚΤΟ», Aγράφων 3, Μαρούσι, αρχιτεκτονική μελέτη, (ΟΜ Μελετητική)  Υλοποιήθηκε, 7/2007

2007, Ενεργειακή ανάλυση κτιρίου επί της οδού Τριπτολέμου 21, Γκάζι, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Ρουσέας Ν. και Συνεργάτες)  Υλοποιήθηκε, 7/2007

2007, Ενεργειακός σχεδιασμός Δημαρχιακού Μεγάρου Ιωαννίνων, αρχιτεκτονική μελέτη, (Κ. Δασκαλάκης, Μ. Στασινοπούλου, Μ. Μανδαλάκη) Αρχιτ. Διαγωνισμός

2006, Thermal, Energy and daylight analysis for the Parthenon Gallery, New Acropolis Museum , Part I. αρχιτεκτονική μελέτη, (B. Tschumi, Αρχ. Γρ. Φωτιάδη) Υλοποιήθηκε

2006, Thermal, Energy and daylight analysis for the Parthenon Gallery, New Acropolis Museum , Part II: “Determination of the indoor conditions based on the selected glazing system”, αρχιτεκτονική μελέτη, (B. Tschumi, Αρχ. Γρ. Φωτιάδη) Υλοποιήθηκε

2006, Ενεργειακή ανάλυση και διαστασιολόγηση του συστήματος υαλοπινάκων-σκίασης στο νέο κτίριο γραφείων της Ελληνικής Τεχνοδομικής, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Μπίρη) Υλοποιήθηκε

2006, Μελέτη εφαρμογής του συστήματος τεχνητού φωτισμού στο Μουσείο πλινθοκεραμοποιίας στο συγκρότημα Τσαλαπάτα στο Βόλο, αρχιτεκτονική μελέτη, (Γ. Κύζης), Υλοποιήθηκε

2005, Βιοκλιματική Μελέτη κτιρίου Νοσοκομείου Καβάλας, αρχιτεκτονική μελέτη, [Αρχ. Εταιρεία ΝΚΜΜΣ (Μουντρούβαλης)] Υλοποιήθηκε

2005, Ενεργειακός σχεδιασμός του νέου κτιρίου του ΕΑΠ στην Πάτρα, αρχιτεκτονική μελέτη, (Ομάδα Μελέτης ΕΑΠ)

2005, Ενεργειακός σχεδιασμός  αιθρίου  κτιρίου Μητροπόλεως 21, αρχιτεκτονική μελέτη, (Τεχνική Εταιρεία Η. Μπαρμπαλιά)  Υλοποιήθηκε

2005, Ενεργειακή μελέτη και διερεύνηση της αποδοτικότητας των συστημάτων παθητικού δροσισμού και παθητικής θέρμανσης στο νέο κτίριο της Νομαρχίας Τρικάλων, αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Δ. Κατζουράκη – Αρχ. Γρ. Σ. Παπαδόπουλου) Κλειστός Διαγωνισμός

Καλλιτεχνικό έργο

2004, DETOUR (2004), Coti K., Dimitris Charitos, Vasilis Bourdakis, Evelyn Gavrylou, Aris Tsangrassoulis, Andreas Andreou, Dimitris Skoufis , An interactive 10-channel audio, 4-channel video installation , in the Athens by Art exhibition, organised by the Athens Municipality in the summer of 2004, Curated by A. Hatzigiannaki, for AICA Hellas

Μαθήματα στο τρέχον ακαδ. έτος

Αρχιτεκτονική Σύνθεση III-V ΣΤ: Δυναμικές Προσόψεις
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
Φωτισμός Κτιρίων

Άλλη διδασκαλία

2018 - 2019, "Φυσικός Φωτισμός", στο ΠΜΣ "Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό", Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2018 - 2020, "Φωτισμός Μουσείων" , στο ΠΜΣ "Μουσειακές σπουδές", Εθνικό και ΚΑποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018 - 2020, Συντονιστής και διδάσκων της ενότητας ΣΦΠ 60 " Τεχνολογία Φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή" , Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σχεδιασμός Φωτισμού", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2017 - 2017, Ανάπτυξη κεφάλαιου "Lighting Design”  στο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως απο απόσταση  «Design and Optimization of Zero Energy Consumption Buildings», collaboration of the University of Athens with the International Union of Architects - ARES Int..

2016 - 2016, Διάλεξη σταπλαίσια του μαθήματος «ARCH3012/4012: Vertical Studio – Spring 2016: Hotel in Milos, Greece”, GEORGIA TECH, School of Architecture

2015 - 2017, «Τεχνικές Ανάλυσης περιβαλλοντικών αναπλάσεων πυκνοδομημένων αστικών περιοχών»   στο ΠΜΣ  «Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2009 - 2013, Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» του Τμ. Αρχ. Μηχανικών  του Παν. Θεσσαλίας με αντικείμενο «Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός σχεδιασμός  κτιρίων-Οικολογική Δόμηση».

2006 - 2011, Διδασκαλία του μαθήματος «Εnergy Studies» και επιβλεψη διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό του  Heriot-Watt University, School of Built Environment  με τίτλο: ‘Msc in Energy’ στο ΤΕΙ Πειραιά

2004 - 2016, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εποπτεία διπλωματικών), ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Τμήμα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεωνκαι Κτιρίων", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1998 - 1998, Εισηγητής σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού συστημάτων φυσικού φωτισμού στο Πανεπιστήμιο La Sapienza Ρώμη, (στα πλαίσια του ερευνητικού κέντρου  ABITA). ΑΒΙΤΑ  is a Inter-University Research Centre founded by the University of Floren ,the Milan Polytechnic, the Federico II University in Naples, and “La Sapienza” in Rome, and joined in 2004 by the Turin Polytechnic, the University of Genoa, the Second University of Naples, and the Mediterranean University of Reggio Calabria

 

Μονογραφίες-Βιβλία [1]

Τσαγκρασούλης, Ά., 2015. Φυσικός Φωτισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-93-7943-4Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6436

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [13]

A. Tsangrassoulis, "Tourism and economic activities: a Greek perspective", in book "Energy for Hotels", Eds (Angelo Bertolazzi, Fabiano Micocci, Umberto Turrini), FrancoAngeli Publ., ISBN 978-88-351-4550-9,2022

A. Tsangrassoulis, "Solar Lighting" in the book "The Sun and Photovoltaic Technologies", Springer Nature Switzerland AG 2020, ISBN 978-3-030-22402-8, 2019

Shading and Daylighting Systems  in Energy  Performance of Buildings Energy Efficiency and Built Environment in Temperate Climates, Springer Publ, ISBN 978-3-319-20830-5 ISBN 978-3-319-20831-2 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-20831-2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ISBN : 978-960-12-1714-7,2008

“Test cases to assess the accuracy of lighting computer programs”, CIE   publ. 171:2006, ISBN:3 901 906 47 9

“Daylight Tubular Guidance Systems”,  CIE   publ. 173:2006, ISBN:3 901 906 49 5

Εnergy Efficient Lighting Technologies assisted by 3D environments  http://new-learn.info/learn/packages/synthlight/index.html

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα,  2000,  ISBN 960-393-133-0

Energy and climate in the Urban Built environment, James & James Publ., London, 2000, ΙSBN 1-873936-72-9

Utilization of solar gains through fenestration systems in building sector,  Publ. European Commission, DGXVII, 2000

Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πειραιά, 199

FOS , Handbook on energy efficiency of artificial lighting in buildings, Publ. European Commission,DGXVII, 1999

Resource guidebook for the optimum integration of daylight components at the rehabilitation process of commercial buildings”, European Commission, DGXVII, Publ. Transsolar GmbH , Stuttgart, 1997

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [55]

Giouli Mihalakakou, Manolis Souliotis, Maria Papadaki, Penelope Menounou, Panayotis Dimopoulos, Dionysia Kolokotsa, John A. Paravantis, Aris Tsangrassoulis, Giorgos Panaras, Evangelos Giannakopoulos, Spiros Papaefthimiou, "Green roofs as a nature-based solution for improving urban sustainability: Progress and perspectives", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 180,
2023

Abdelhakim Mesloub, Mohammed Mashary Alnaim, Ghazy Albaqawy, Badr M. Alsolami, M.S. Mayhoub, Aris Tsangrassoulis, Lambros T. Doulos, "The visual comfort, economic feasibility, and overall energy consumption of tubular daylighting device system configurations in deep plan office buildings in Saudi Arabia", Journal of Building Engineering, Volume 68, 2023

Fidaros D, Baxevanou C, Markousi M, Tsangrassoulis A. Assessment of Various Trombe Wall Geometries with CFD Study. Sustainability. 2022; 14(9):4877. https://doi.org/10.3390/su14094877

Amir Tabadkani, Astrid Roetzel,, Hong Xian Li, Aris Tsangrassoulis, “Design approaches and typologies of adaptive facades: A review”, Automation in Construction, Volume 121, January 2021

Tabadkani, A., Roetzel, A., Hong Xian, L., Tsangrassoulis, A. (2021). Daylight in buildings and visual comfort
evaluation: A review, Jounral of Daylighting, 8, pp. 181-203, https://doi.org/10.15627/jd.2021.16

Tabadkani, A., Roetzel, A., Hong Xian, L., Tsangrassoulis, A., Attia, S. (2021). Analysis of the impact of
automatic shading control scenarios on occupant’s comfort and energy load. Applied Energy, 294, pp. 116904,
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116904

Tabadkani, A., Roetzel, A., Hong Xian, L., Tsangrassoulis, A. (2021). A review of occupant-centric control
strategies for adaptive facades. Automation in Construction, 122, pp. 103464,
https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103464

Amir Tabadkani, Astrid Roetzel, Hong Xian Li, Aris Tsangrassoulis, Daylight in Buildings and Visual Comfort Evaluation: the Advantages and Limitations, Journal of Daylighting 8 (2021) 181-203. https://dx.doi.org/10.15627/jd.2021.16

Aris Tsangrassoulis, Lambros Doulos, Angelos Mylonas , “Simulating the impact of daytime calibration in the behavior of a closed loop proportional lighting control system”, Energies 2021, accepted for publication 25/10/2021

C.J.Grigoropoulos, L.T.Doulos, C.Zerefos, A.Tsangrassouls, P.Bhusal, "Estimating the benefits of increasing the recycling rate of lamps from the domestic sector: Methodology, opportunities and case study", Waste Management, Volume 101, 1 January 2020, Pages 188-199

A Tabadkani, A Tsangrassoulis, A Roetzel, HX Li, "Innovative control approaches to assess energy implications of adaptive facades based on simulation using EnergyPlus",  Solar Energy 206, 256-268

A Tabadkani, A Roetzel, HX Li, A Tsangrassoulis, "A review of automatic control strategies based on simulations for adaptive facades",  Building and Environment, Volume 175, 15 May 2020,

LT Doulos, I Sioutis, A Tsangrassoulis, L Canale, K Faidas,"Revision of threshold luminance levels in tunnels aiming to minimize energy consumption at no cost: Methodology and case studies", Energies 13 (7), 1707

Amir Tabadkani, Aris Tsangrassoulis, Astrid Roetzel, Hong Xian Li, “Innovative control approaches to assess energy implications of adaptive facades based on simulation using EnergyPlus”, Solar Energy, Volume 206, August 2020, Pages 256-268

L.T.Doulos, A.Kontadakis,E.N.Madias,M.Sinou,A.Tsangrassoulis“Minimizing energy consumption for artificial lighting in a typical classroom of a Hellenic public school aiming for near Zero Energy Building using LED DC luminaires and daylight harvesting systems”, Energy and Building, 194, (2019), pp 201-217

A. Kontadakis , A.Tsangrassoulis, L.Doulos and S.Zerefos , “A Review of Light Shelf Designs for Daylit Environments”, Sustainability, 2018, 10,71, http://dx.doi.org/10.3390/su10010071

A. Tsangrassoulis, D.H.W. Li, "Energy efficient lighting strategies in buildings", editorial, Energy and Buildings,Volume 165,15 April 2018,pp 284-285

 L.T. Doulos, A. Tsangrassoulis, P.A. Kontaxis, A. Kontadakis, F.V. Topalis, “Harvesting daylight with LED or T5 fluorescent lamps? The role of dimming”, Energy and Buildings, Volume 140, 1 April 2017, Pages 336-347

 Fidaros D., Baxevanou C., Tsagrasoulis A. 2, Bartzanas T., Kittas C., “CFD Study of Thermal Comfort in Urban Area”, Energy and Environmental Engineering Vol. 5(1), pp. 8 – 18

L.T. Doulos, A. Tsangrassoulis, P.A. Kontaxis, A. Kotadakis, F.V. Topalis, “Harvesting daylight with LED or T5 fluorescent lamps? The role of dimming”, Energy and Buildings, Volume 140, 1 April 2017, pp 336-347

Maria Konstantoglou, Aris Tsangrassoulis, "Dynamic operation of daylighting and shading systems: A literature review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 60, July 2016, Pages 268-283

Antonis Kontadakis, Aris Tsangrassoulis, L. Doulos, F. Topalis, " An active sunlight redirection system for daylight enhancement beyond perimeter zone", Building and Environment, In Press, Corrected Proof, Available online 25 September 2016

Astrid Roetzel,  Aris Tsangrassoulis, Udo Dietrich, “Impact of building design and occupancy on office comfort and energy performance in different climates”, Building and Environment 71 (2014) pp. 165-175

V. Machairas, A. Tsangrassoulis, C. Axarli, “Algorithms for Optimization of Building Design: a Review"  Renewable & Sustainable Energy Reviews,Volume 31, March 2014, Pages 101-112

L. Doulos, A. Tsangrassoulis, F. Topalis, "Multicriteria decision analysis to selct the optimun position and proper field of view of a photosensor", Energy Conversion and Management, Vol. 86, pp. 1069-1077, 2014

Roetzel Astrid.and Tsangrassoulis Aris (2012) Impact of climate change on comfort and energy performance in offices, Building and environment, vol. 57, pp. 349-361

A. Roetzel, A. Tsangrassoulis, UdoDietriech, S. Busching, ‘Context dependency of comfort and energy performance in mixed mode offices”2011,  Journal of building performance simulation, vol. 4, no. 4, pp. 303-322

A. Roetzel, A. Tsangrassoulis, Udo Dietriech, S. Busching, “ A review of occupant control in natural ventilation”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 14, Issue 3, April 2010, Pages 1001-101

A. Roetzel, A. Tsangrassoulis, Udo Dietriech, S. Busching , “On the influence of building design, occupants and heat waves on comfort and greenhouse gas emissions in naturally ventilated offices. A study based on the EN 15251 adaptive thermal comfort model in Athens, Greece “, Journal of Building Simulation, 3, pp. 87-103, 2010

Α. Tsangrassoulis, “ A review of innovative daylighting systems”, Advances in Building Energy Research, Vol.2, No1, 2008

L. Doulos, A. Tsangrassoulis and F. Topalis, “The role of spectral response of photosensors in daylight responsive systems“, Energy and Buildings, 40 (2008) 588–599

L. Doulos, A. Tsangrassoulis, F. Topalis, «Quantifying energy savings in daylight responsive systems. The role of dimming electronic ballasts», Journal of Energy & Buildings, Volume 40, Issue 1, 2008

M. Assimakopoulos, A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, G. Guarracino “Comparing the energy performance of an electrochromic  window under various control strategies”,  Building  & Environment Journal, Volume 42, Issue 8, August 2007

Α. Tsangrassoulis, V. Geros, V. Bourdakis, M.Santamouris, “A genetic algorithm solution to the design of slat-type shading system”, Renewable Energy Journal, Volume 31, Issue 14, November 2006

F. Maamari, M. Fontoynont, A. Tsangrassoulis, C. Marty, E. Kopylov, G. Sytnik , “Reliable datasets for  lighting programs validation, benchmark results”, Solar Energy Journal, Volume 79, Issue 2,  pp 213-215 , 2005

Α. Tsangrassoulis, L. Doulos, M. Santamouris, M. Fontoynont, F. Maamari, M.Wilson, A. Jacobs, J. Solomon, A. Zimmerman, W. Pohl,  “On the energy efficiency of a prototype hybrid daylighting system” Solar Energy Journal, Vol. 79, Issue 1, pp. 56-64, 2005

V. Geros, M. Santamouris, S.  Karatasou, A. Tsangrassoulis, N. Papanikolaou, “ On the cooling potential of night ventilation techniques in the urban environment”, Energy and Buildings Journal, Volume 37, Issue 3, pp. 243-257, 2005.

 A. Tsangrassoulis, V. Bourdakis, E. Gavrhlou, “Genetically modified buildings ?”, METALOCUS  015/ May 2004.

M. Assimakopoulos, A. Tsangrassoulis, G. Guaraccino, M. Santamouris, “Integrated energetic approach for a controllable electrochromic device”, Energy & Building Journal, Volume 36, Issue 5, pp. 415-422, 2004

G. Mihalakakou, M.Santamouris, N. Papanikolaou, C. Cartalis, A. Tsangrassoulis, " Simulation of the urban heat island phenomena in Mediterranean climates" PAGEOPH Vol. 161, no. 2, pp. 429-451, 2004

A. Tsangrassoulis , V. Bourdakis, "Comparison of radiosity and ray-tracing techniques with a practical design procedure for the prediction of daylight levels in atria", Renewable Energy Journal, Vol. 28 , pp 2157-2162 ,2003

Α. Τsangrassoulis,M. Santamouris: “ Numerical estimation of street canyon albedo consisting of vertical coated glazed facades”,  Energy and Buildings, Vol. 35, pp. 527-531, 2003

G. Mihalakakou, A.Tsangrassoulis, “On the energy consumption in residential buildings”, Energy and Buildings,  Vol. 34(7), p. 727-736, 2002

M. Assimakopoulos, A. Tsangrassoulis, P. Mihalakakou, M. Santamouris and S. Jaure, Development of a control algorithm to optimize airflow rates through variable size windows”,  Energy and Buildings , Vol. 34(4), pp. 363-368,2002

A. Tsangrassoulis, K. Niachou, N. Papakostantinou, C. Pavlou, M. Santamouris,“A numerical method to estimate Time-varying values of diffuse irradiance on surfaces in complex geometrical environments”,  Renewable Energy Journal, Vol.27(3), pp. 427-439,2002

A. Niachou, K. Papakostantinou, M. Santamouris, A. Tsangrassoulis, G. Mihalakakou, “Analysis of the green roof thermal properties and investigation of its energy performance”, Energy and Buildings, Vol. 33, pp 719-729, 2001

C.Cartalis, A. Synodinou, M. Proedrou, A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, “Modifications in energy demand in urban areas as a result of climate changes: an assessment for the southeast Mediterranian region”, Energy Conversion and Management, Vol. 42, pp 1647-1656, 2001

Α. Tsangrassoulis A., C. Pavlou, M. Santamouris, W. Pohl , C. Scheiring,  “A new value of average beam Solar Heat Gain Coefficient for innovative daylighting systems”, Energy and Buildings,  Vol.  33 (6), pp. 519-524,2001

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, “ A method to estimate daylight efficiency of round skylights”, Energy and Buildings ,Vol. 32, pp. 41-45, 2000

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, M. Wilson, V. Geros, D. Asimakopoulos, “ A method to investigate the potential of south oriented vertical surfaces for reflecting daylight on the opposite vertical surfaces under sunny conditions”, Solar Energy , Vol. 66, No 6, pp. 439-446, 1999

V. Geros, M. Santamouris, A. Tsangrassoulis, G. Guaraccino, “ Experimental evaluation of night ventilation phenomena”, Energy and Buildings, Vol. 29, pp. 141-154, 1999

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, and P. Tregenza, “ A new method for the estimation of illuminances on surfaces of urban canyons with balconies in sunlit areas”, Lighting Research and Τechnology, 31(1), pp. 5-12, 1999

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, D. Assimakopoulos : “On the air flow and radiation tranfer through partly covered external building openings”, Solar Energy, Vol 61,(6), pp. 355-367, 1997

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, D. Asimakopoulos. Theoretical and experimental analysis of daylight performance for various shading devices. Energy and Buildings, 24 (1996), 223-230

H.Kambezidis,A.Tsangrasssoulis.Solar position and right ascention. Solar Energy Vol.50, No. 5, pp. 415-416, 1993

Πρακτικά Συνεδρίων [85]

A. Mylonas, A. Tsangrassoulis, J. Pasqual, "A systematic review of time user surveys-questionnaires and monitoring variables used to track occupant behaviour in residential buildings", Int. Conference SBE23, Sustainable Built environments: Paving the way for achieving the targeys of 2030 and beyond, Thessaloniki, 22-24/3/2023

A. Drakou, F. Sofos, T. Karakasidis, A. Tsangrassoulis, "Adaptive thermal comfort model and active occupant behaviour in a mixed mode apartment. A synergy to adaptability", Int. Conference SBE23, Sustainable Built environments: Paving the way for achieving the targeys of 2030 and beyond, Thessaloniki, 22-24/3/2023

C.Skandali, M. Tomasovoc, S. Zerefos, A. Tsangrassoulis, L. Doulos, "Conceptual steps to minimize energy consumption of exterior lighting in Greece. The role of facade and road lighting",  Int. Conference SBE23, Sustainable Built environments: Paving the way for achieving the targeys of 2030 and beyond, Thessaloniki, 22-24/3/2023

A. Drakou, A. Tsangrassoulis, "Balancing between occupant behaviour and design parameters for enenrgy savings in greek appartments",ASHRAE  Int. Building decarbonization conference, 5-7/10/2022

C.J. Grigoropoulos, S.C. Zerefos, A.E. Tsangrassoulis, L.T. Doulos, "Lighting products as part of the circular economy and strategies that affect it. A literature review',  3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022). 22-23/10/2022 Athens.

2Δ προσομοίωση λειτουργίας τοίχου Trombe ενσωματωμένου σε οικίσκο με χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής Δ. Φείδαρος, Α. Μπαξεβάνου, Α. Τσαγκρασούλης,  12ο Εθνικό Συνέδριο Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, 7-9 /4/2021

Αναλυτικό μοντέλο προσομοίωσης λειτουργίας τοίχου Trombe με θερμοαποθήκευση Α. Μπαξεβάνου, Δ. Φείδαρος, Α. Τσαγκρασούλης, 12o Eθνικο Συνέδριο Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, 7-9/4/2021

Επίδραση των απαιτήσεων του νέου κανονισμού για φυσικό φωτισμό (ΕΝ17037) στο ενεργειακό ισoζύγιο κτιρίων γραφείων Α. Τσαγκρασούλης, Α. Κονταδάκης, Λ. Δούλος, Κ. Λάσκος, 12ο  Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, 7-9/4/2021

Επίδραση φωτοβολταϊκών υαλοπινάκων στο ενεργειακό ισοζύγιο χώρου γραφείων, Θ. Μάντζαρης, Α. Τσαγκρασούλης, Θ. Καρακασίδης, 12o Εθνικό Συνέδριο Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, 7-9/4/2021

C. J. Grigoropoulos, L. T. Doulos, S. C. Zerefos and A. Tsangrassoulis, “An overview of environmental impacts of lighting products at the end of life stage through life cycle impact assessment”, 2nd International Conference on Environmental Design,ICED2021, 23-24 October 2021, Virtual

A. Tzortzis, A. Tsangrassoulis, T. Antonakaki, “Design of skylights for the transfer  of natural light”,  Lights 2020, 1st International Conference on Lighting, Interactivity, Heritage, Health. Technology and Sustainability, 10 / 10/ 2020, Athens (Online presentations)

A. Kontadakis, L. Doulos, A. Tsangrassoulis, “Impacts of a protoype active sunlight redirection system on daylighting and energy balance of office”, Lights 2020, 1st International Conference on Lighting, Interactivity, Heritage, Health. Technology and Sustainability, 10 / 10/ 2020, Athens (Online presentations)

Dimitris Feidaros, Catherine Baxevanou, Aris Karagiannis and Aris Τsangrassoulis, “ Trombe-Michel wall design & calculation methods”, ICED 2020, 1st International Conference on Environmental Design , 24-25 October 2020, Athens, Greece, (Online Presentation)

Lambros T. Doulos ; Ioannis Sioutis ; Aris Tsangrassoulis ; Laurent Canale ; Kostantinos Faidas ,"Minimizing lighting consumption in existing tunnels using a no-cost fine-tuning method for switching lighting stages according revised luminance levels",  19th Int. Conference on Environment and Electrical Engineering, Genoa, 11-14/6/2019

Aris Tsangrassoulis, Lambros Doulos, Antonios Kontadakis, Aikaterini Drakou, "A Methodology To Model The Performance Of a Dynamic Mirror Light-shelf Based on Solar Radiant Flux Impinging on the Window", Building Simulation 2019, Rome, Italy, 2-4/9/2019

A Kontadakis, L Doulos, A Mantzourani, and A Tsangrassoulis, “Performance assessment of an active sunlight redirection system in areas with different climate: A comparison”, SBE19-Thessaloniki Conference “Sustainability in the built environment for climate change mitigation”, 23-25/10/2019

K. Mantzourani, L.T. Doulos, A. Kontadakis, and A. Tsangrassoulis, “The effect of the daylight zone on lighting energy savings” , SBE19-Thessaloniki Conference “Sustainability in the built environment for climate change mitigation”, 23-25/10/2019

L.T. Doulos, A. Kontadakis, A. Tsangrassoulis “How the economical viability of redesigning the lighting system is affected in a typical classroom in Greece by lighting design and daylight zones” «Energy in Buildings 2018», 7th International Conference November 3rd 2018, Athens, Greece, TEE, ASHRAE Hellenic Chapter

Λάμπρος Δούλος, Αντώνης Κονταδάκης, Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Άρης Τσαγκρασούλης, “Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση μετρήσεων εξοπλισμού ρύθμισης στάθμης φωτισμού φωτιστικών LED με DC τροφοδοσία“, 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2018, Πολεμικό Μουσείο

Α. Τσαγκρασούλης, Λ. Δούλος, Α. Κονταδάκης, Φ. Τοπαλής, “Σύγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης φωτισμού λόγω χρήσης φυσικού φωτισμού”, 11o Εθνικό συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Θεσσαλονίκη 14-16 Μαρτίου 2018

L.T. Doulos, A. Kontadakis, A. Tsangrassoulis “Minimizing energy consumption for artificial lighting in classroom aiming for a nZEB using LED luminaires and daylight harvesting: The potential of Greek classrooms” Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings & Smart Communities Conference 2018 (IEECB & SC’18), Frankfurt, 21 – 22 March 2018

L.T. Doulos, C. Kapetanios, A.Tsangrassoulis “Harvesting daylight in a classroom, the case study of Leontios School “, «Energy in Buildings 2017», 6th International Conference October 21st 2017, Athens, Greece, TEE, ASHRAE Hellenic Chapter (DOI: 10.13140/RG.2.2.35631.64161).

A.    Tsangrassoulis, A. Kontadakis, L. Doulos, “Assessing Lighting Energy Saving Potential from Daylight Harvesting in Office Buildings based on Code Compliance & Simulation Techniques: A Comparison”, Procedia Environmental Sciences 38, 2017, pp. 420 – 427

Kontadakis Antonis, Tsangrassoulis Aris, “The impacts of a dynamic sunlight redirection system on the energy balance of office buildings”, Energy Procedia, 122, 2017, pp. 38-43.

L.T. Doulos, M. Papadatou, A. Tsangrassoulis “Energy saving potential by retrofitting the artificial lighting system in the typical classroom in Greece“, «Energy in Buildings 2017», 6th International Conference October 21st 2017, Athens, Greece, TEE, ASHRAE Hellenic Chapter (DOI: 10.13140/RG.2.2.22209.86881)

L.T. Doulos, C. Kapetanios, A.Tsangrassoulis “Harvesting daylight in a classroom, the case study of Leontios School “, «Energy in Buildings 2017», 6th International Conference October 21st 2017, Athens, Greece, TEE, ASHRAE Hellenic Chapter (DOI: 10.13140/RG.2.2.35631.64161)

L.T. Doulos, M. Papadatou, A. Tsangrassoulis “Energy saving potential by retrofitting the artificial lighting system in the typical classroom in Greece“, «Energy in Buildings 2017», 6th International Conference October 21st 2017, Athens, Greece, TEE, ASHRAE Hellenic Chapter (DOI: 10.13140/RG.2.2.22209.86881).

C. Baxevanou, D. Fidaros, A. Tsangrassoulis, "Management of natural ventilation in high rise buildings- a CFD study", International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, 17-19/10/2016, Thessaloniki

A. Kontadakis, A.Tsangrassoulis, and A. Roetzel, "Defining the Boundaries of Daylight Penetration. The use of dynamic and static daylightmethods to predict the daylit zone within sidelit spaces, a comparison", Balkan Light 2015 , 16-19/9/2015, Athens, Greece

L.T. Doulos, P.A.Kontaxis, E-.N. D.Madias, C.A.Bouroussis, A. Tsangrassoulis and F.V.Topalis, "The role of dimmable LED luminaires to daylight harvesting", Balkan Light 2015 , 16-19/9/2015, Athens, Greece

A. Tsangrassoulis,L.T. Doulos,F.V.Topalis,"Using a pattern search algorithm to improve the operation of a daylight harvesting system", CISBAT 2015, Int. Conference on Future Buildings & Districts, 9-11/9/2015,Laussane, Switzerland

Konstantoglou M., Kontadakis A., Tsangrassoulis A. “Counterbalancing daylighting, glare and view out: the role of an external shading system control strategy”, Clima 2013, 16-19 June 2013, Prague, Czech Republic.

Α. Tsangrassoulis, V. Maheras, K. Axarli, “Simplified Design of a specular slat profile curve using 2D ray tracing and gentic algorithms”, 13th International Conference of the International Building Performance Simulation Association, BS 2013, 25-28/8/2013, Savoie Technolac , France

Drakou A., Tsangrassoulis A, “Combined effects of occupant behaviour pattern and building structure on thermal comfort”, International Conference for Smart Cities & Buldings from Nano to urban scale, CISBAT 2013, 4-6/9/2013, EPFL, Lausanne ,CH

M. Konstantoglou, A. Kontadakis, A. Tsangrassoulis, “Dynamic Building Skins”, Sustainable Architecture for a renewable environment, PLEA 2013, 10-12/9/2013, Munich, Germany.

Doulos L.T., Tsangrassoulis A., Bouroussis C.A., Topalis F.V, “Revieweing drawbacks of  conventional photosensors. Are CCd/CMOS sensors the next generation?” LuxEuropa, 12th European Lighting Conference, 17-19/9/2013, Krakow, Ploand

D. Mantas, A. Tsangrassoulis, “Review of occupant behavior in building energy consumption. The need for operational rating of buildings”, Int. Conference “ Energy in Buildings 2013”, ASHRAE Hellenic Chapter, 9/11/2013

Roetzel Astrid and Tsangrassoulis Aris  , «Impact of climate change on thermal comfort and energy performance in offices - a parametric study», in Healthy Buildings 2012 : Proceedings of the 10th International Conference of Healthy Buildings, Queensland University of Technology, Brisbane,.

Α. Drakou, A. Tsangrassoulis. “Analysis of the Greek behavioural pattern in residences and its effect on t hermal simulation estimat es”, PLEA2012-28th Conference, Opportunities, Limits&Needs Towards an environmentally responsible architect ure, Lima, Peru, 7-9 November 2012

Α. Drakou, A. Tsangrassoulis. “Occupants' satisfaction and preference with regard to daylighting conditions in Greek residential buildings”, Balkan Light 2012, the 5th Balkan Conference on Lighting, Belgrade, October 3-6, 2012

Α. Drakou, A. Tsangrassoulis. “Exploring occupant behaviour in Greek residences during summer”, Healt hy Buildings 2012, 10th International conference, 8-12 July, Brisbane, Queensland, Australia

Konstantoglou, M., Tsangrassoulis, A.Modular façade concept: Opportunities for performance criteria integration: VI International Congress on Architectural Envelopes, 2012. 20-22 June, Donostia – San Sebastian, Spain.

Konstantoglou, M., Tsangrassoulis, A., Performance evaluation  of an automatically controlled lightshelf:Balkan Light 2012 Conference, 3-6 October, Belgrade, Serbia.

Konstantoglou, M., Tsangrassoulis, A. Dynamic Building Envelope System: A control strategy for enhancing daylighting quality and reducing energy consumption: Energy Forum 2012 Conference, 6-7 December, Bressanone, Italy

Α. Drakou, A. Tsangrassoulis, A. Roetzel “Occupant interaction with the interior environment in Greek dwellings during summer”, 27th International conference on Passive and Low Energy Architecture (PLEA 2011)

A. Roetzel, A. Tsangrassoulis, A. Drakou, G. De Siqueira ‘Comparison of the EN 15251 and Ashrae Standard 55 adapt ive t hermal comfort models in the cont ext of a Mediterranean climate’ 27th International conference on Passive and Low Energy Architecture

 Α. Roetzel, A, Tsangrassoulis, “Climate change sensitivity of comfort and energy performance criteria in offices”, The 45th Annual Conference of the Australian and New Zealand Architectural Science Association, University of Sydney, 17-19/2011

A. Tsangrassoulis, A. Roetzel, “Optimized Façade Design using Pattern Searching”, International sustainability and Building Smart Conference, Oslo, Norway, 24/9/2009

A. Roetzel, U. Deitrich, A. Tsangrassoulis, S. Busching, “Influence of building use on comfort and energy performance in offices”, Healthy Buildings 2009, 9th International Conference, 13-17/9/2009

L. Doulos, Tsangrassoulis A., and Topalis F.V., “Optimizing the position and the field of view of photosensors in daylight responsive systems”, Lux Europa 2009, the 11th European Lighting Conference, Istanbul 9-11 September 2009

L. Doulos, Tsangrassoulis A., and Topalis, F.V., “Improvements of a daylight responsive system by exploiting energy efficient components and strategies“, Balkan Light 2008 the 4th Balkan Conference on Lighting, Ljubljana, October 7-9, 2008

Α. Τσαγκρασούλης,  «Περιβαλλοντική ποιότητα στο εσωτερικό κτιρίων» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 17-19/3/2008, Αθήνα

L. Doulos, A. Tsangrassoulis, F. Topalis, “Evaluation of daylighting in office buildings“, 5th WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT (EED'07), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2007

L. Doulos, A. Tsangrassoulis, F. Topalis, “Evaluation of lighting controls in office buildings“, 6th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING (CSECS'07), Cairo, Egypt, December 29-31, 2007

L. Doulos, A. Tsangrassoulis, F. Topalis, « Reviewing the role of photosensors in lighting control systems», 6th WSEAS International Conference on applications of electrical engineering, Instabul, Turkey May 26-27, 2007

Α. Τsangrassoulis, L. Doulos, F. Topalis, « The impact of coloured glazing and spectral response of photosensors in the estimation of daylighting energy savings», PALENC 2007 Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Crete, Greece, 27-29/9/2007.

Λ. Δούλος, Α. Τσαγκρασούλης, Φ. Τοπαλής, Διαχείριση αισθητήρων φωτισμού για επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ/Η, Αθήνα 16-18 Μαίου 2007. 

Λ. Δούλος, Α. Τσαγκρασούλης, Φ. Τοπαλής, Διαχείριση αισθητήρων φωτισμού για επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ/Η, Αθήνα 16-18 Μαίου 2007

A. Tsangrassoulis, V. Bourdakis,. Geros, “Energy conscious automated design of building facades using genetic algorithms”, eCAADe  Volos, 6-9 Sep. 2006.

Α. Τσαγκρασούλης, Β. Γέρος  , «Απαιτήσεις σκίασης  και ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων», Β’ Διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική», Θεσσαλονίκη , 1-4 /6/2006

L. Doulos, A.Tsangrassoulis . F. Topalis, “A critical review of simulation techniques for daylight responsive systems”, DYNASTEE 2005, Dynamic Analysis, Simulation and Testing applied to the Energy and Environmental Performance of Buildings, Athens, 12-14 Oct. 2005.

A.Tsangrassoulis, «Energy Efficient Lighting Design,  maximizing savings», ASHRAE Regional Conference on Energy Efficient and Occupant Friendly Buildings, Athens, 25-27 Sep. 2005

M. N. Assimakopoulos, A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, G. Guarracino  “Optimum geometry and orientation of a building opening with an electrochromic glazing” , Palenc 2005, Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment International Conference, Santorini, Greece, 19 - 21 May 2005

A.Tsangrassoulis, A. Synnefa, M. Santamouris, M. Fontoynont, M. Wilson, A.Jacobs, A. Zimmermann, W. Pohl, « Education on energy efficient lighting technologies” World Scientific and Engineering Academy and Society, WSEAS International Conference “Lighting and Renewable Energy Sources”, 15 July 2004, Athens

A. Tsangrassoulis, V. Bourdakis, « Review of methods used to predict lighting energy savings due to daylight», World Scientific and Engineering Academy and Society, WSEAS International Conference “Lighting and Renewable Energy Sources”, 15 July 2004, Athens

F. Maamari, M. Fontoynont, M. Hirata, J. Koster, C. Marty, A. Tsangrassoulis, “Reliable datasets for lighting programs validation, Benchmark results”, 8 October 2003 , Laussane, CISBAT 2003 conference

F. Maamari, Μ. Jongewaard, J. Koster, Α. Tsangrassoulis, Μ. Fontoynont ,«Α step forward a complete and objective validation methodology for lighting simulation tools» , accepted for publication in Commission International Eclairage (CIE) conference, San Diego 2003

M. Wilson, A. Jacobs, J. Solomon, M. Fontoynont, W. Pohl, A. Tsangrassoulis, M Jorve “Creating sunlight rooms in non-daylit spaces”,  Right Light 5, Nice , France, 29-31 May 2002

M. Assimakopoulos, A. Tsangrassoulis, G. Guaraccino, M. Santamouris, “Intergrated energetic approach for a controllable electrochromic device”, EPIC 2002, Lyon, 23-26/10/2002

M. Wilson, A. Jacobs, J. Solomon, W. Pohl, A. Zimmermann, A. Tsangrassoulis, M. Fontoynont, «Sunlight, Fibres and liquid optics: the UFO project»,  EPIC 2002, Lyon, 23-26/10/2002

M. Santamouris, A. Tsangrassoulis, N. Klitsikas, «Energy and environmental quality in the urban built  environment», World Renewable Energy Congress in Brighton, UK, July, 2000

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, M. Wilson, N. Klitsikas, “ South oriented vertical surfaces as potential light sources under sunny conditions”, World Renewable Energy Congress in Brighton UK, 3/6/2000

Α. Tsangrassoulis, M. Wilson, M. Santamouris : “ Daylight in buildings facing sunlit facades”, CIBSE National Lighting Conference, Lancaster, Oct. 1998

Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Μ. Σανταμούρης, P. Voit, StefanieRauss, «Oφυσικός φωτισμός σαν παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα

Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, «Μετρήσεις φυσικού φωτισμού σε κτίρια γραφείων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα

A. Tsangrassoulis, M. Santamouris : “Daylight modelling with Passport - Light”, International Conference on Building Simulation ’97, Prague, 8-10 Sep. 1997

Α. Tsangrassoulis, M. Santamouris, D. Asimakopoulos : “On the ventilation and daylight efficiency of various solar shading devices”, IEA, 18th AIVC Conference, Athens, Sep. 1997

A. Tombazis, A. Tsangrassoulis, M. Santamouris, M. Kakouri, “Daylighting of the offices of A. Tombazis and Associates”, EuroSUN, 1st European Solar Energy Congress, EuroSUN, Freiburg 16-19/9/1996

P. Voit, U. Deitrich, Α. Tsangrassoulis , M. Kakouri, U. Dietrich, “Integration of daylighting techniques at the rehabilitation process of commercial buildings”, EuroSUN, 1st European Solar Energy Congress, EuroSUN, Freiburg 16-19/9/1996

P. Voit, U. Deitrich, Α. Tsangrassoulis , M. Kakouri, “Optimum intergration of daylighting components at the rehabilitation process of commercial buildings”.  4th European Conference on Solar Energy in Architecture and Urban Planning. 26-29 March 1996

Jo Dubiel, M. Wilson , Α. Tsangrassoulis.“Predicting daylight in building interiors under sunny skies”.  4th European Conference on Solar Energy in Architecture and Urban Planning. 26-29 March 1996

Α. Tsangrassoulis , D. Mantas, A. Argyriou, M. Santamouris, A. Tombazis. “Performance evaluation of innovative shading device”.  4th European Conference on Solar Energy in Architecture and Urban Planning. 26-29 March 1996

Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, Α. Αργυρίου, Δ. Ασημακόπουλος , «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα εφαρμογής καινοτομικών συστημάτων φυσικού φωτισμού σε κτίρια» 5ο Συνέδριο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 6-8/11/1996

Κambezidis H., Logothetis M.,Tsangrassoulis A. Psiloglou B. Daylight levels in Athens. 2nd European Conf. on Energy-Efficient Lighting,"RIGHT LIGHT", Arnhem, Holland, 26-29/9/1993

Κambezidis H.,Tsangrassoulis A., Logothetis M., Psiloglou B. “A methodology to give solar radiation data on tilted planes from meteorological data” ISES Solar World Congress,Budapest,23-27/8/1993

Άλλα [16]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΤΟΤΕΕ 20701-6 /2022 "Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελληνικό χώρο", Ομάδα Εργασίας (αλφαβητικά) : Ε. Αλεξανδρή, Κ. Λάσκος, Σ. Παπαθανασόπουλος, Α. Τσαγκρασούλης, Α. Χατζηδημητρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΤΟΤΕΕ 20701-7 /2021 "Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός Κτιρίων" , Ομάδα Εργασίας (αλφαβητικά) : Λ Δούλος, Π. Κονταξής, Κ. Λάσκος, Φ. Τοπαλής, Α. Τσαγκρασούλης

Α. Τσαγκρασούλης, Λ. Δούλος, Φ. Τοπαλής,"Σχεδιασμός φωτισμού εργασιακών χώρων συμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα", Περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ

Κ. Δράκου, Α. Τσαγκρασούλης,"Συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων¨, Περιοδικό BUILDING GREEN, N.16

Α. Τσαγκρασούλης, «Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικός φωτισμός», Building Green Forum 2, 5-8/12/2008, EXPO Athens

Α. Τσαγκρασούλης, «Ο ρόλος των ενεργειακών προσομοιώσεων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό» Περιοδικό GREEN BUILDING, 2008.

Ενεργειακός σχεδιασμός Δημαρχιακού Μεγάρου Ιωαννίνων Αρχ. Μελέτη: Κ. Δασκαλάκης, Μ. Στασινοπούλου, Μ. Μανδαλάκη Αρχιτ. Διαγωνισμός (2007) 1ο βραβείο

Thermal, Energy and daylight analysis for the Parthenon Gallery, New Acropolis Museum , Part I. Αρχ. Μελέτη: B. Tschumi, Αρχ. Γρ. Φωτιάδη Υλοποιήθηκε, 2006

Thermal, Energy and daylight analysis for the Parthenon Gallery, New Acropolis Museum , Part II: “Determination of the indoor conditions based on the selected glazing system” Αρχ. Μελέτη: B. Tschumi, Αρχ. Γρ. Φωτιάδη Υλοποιήθηκε, 2006

Θερμική ανάλυση της αίθουσας του Παρθενώνα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης με στόχο την επίτευξη θερμικής άνεσης. Αρχ. Μελέτη: B. Tschumi, Αρχ. Γρ. Φωτιάδη Υλοποιήθηκε, 2005-2006

Ενεργειακή μελέτη και ανάλυση των δυνατοτήτων για εφαρμογή παθητικών συστημάτων στο νέο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας. Αρχ. Μελέτη Προσφοράς: BETAPLAN,Βεντουράκης - Ταβανιώτης Διαγωνισμός Μελέτη – Κατασκευή , 2005

Ενεργειακός σχεδιασμός του νέου κτιρίου του ΕΑΠ στην Πάτρα. Αρχ. Μελέτη : Ομάδα Μελέτης ΕΑΠ Υπο υλοποίηση , 2005

Ενεργειακός σχεδιασμός  αιθρίου  κτιρίου Μητροπόλεως 21. Αρχ. Μελέτη : Τεχνική Εταιρεία Η. Μπαρμπαλιά Υλοποιήθηκε, 2005

Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Τσαγκρασούλης Α. [2003] ‘Mediterranean Architectural Competition - Sustainable Mediterranean Architecture  with Aluminium Facades’, Στο ‘Αλουμίνιο’, Τεύχος Δεκεμβρίου

Α. Τσαγκρασούλης,Μ. Σανταμούρης, « Υπολογισμός φυσικού φωτισμού σε κτίρια α) Μετρήσεις β) Υπολογιστικά μοντέλα» Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Δ. Ασημακόπουλος, «Ο φυσικός φωτισμός ως παράγων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ημερίδες-Συνέδρια

2018,  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Εθνικού Συνέδριου για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, Θες/νίκη, 14-16/3/2018

2017,  Extrenal Advisory Panel in ZERO+ project (Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology)

2017,    A. Tsangrassoulis, “Solar Gains Control and Building's Energy Balance”, 6th Int. Conference Energy in Buildings2017, Hellenic Chapter ASHRAE, Athens21/10/2017

2015,  Α. Τσαγκρασούλης,  «Προσδοκίες και προτιμήσεις; Χρήστης και κατανάλωση ενέργειας»,   ημερίδα με τίτλο  «BePartoftheFuture»  |  Deep Energy Renovation | Conference and Workshops, Λάρισα,17/10/2015, ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

2014,  Φυσικός Φωτισμός: Τρέχουσες τεχνικές και τεχνολογία, ASHRAE Hellenic Chapter

2013"H διαδικασία LEED® – ένα παράδειγμα εφαρμογής  "KARELA OFFICE PARK"  Το πρώτο πιστοποιημένο με LEED GOLD κτήριο στην Ελλάδα", ASHRAE Hellenic Chapter

2012,   K. Δράκου, Α. Τσαγκρασούλης,, «Αλληλεπίδραση Χρηστών με Κτηριακό Κέλυφος: Η Επίδραση στην Θερμική Άνεση» ΤΕΕ  Επιστημονικό Διήμερο "Κτίριο & Ενέργεια" , Ξάνθη 7-8 Σεπτεμβρίου 2012

2012,  Α. Κονταδάκης, Μ. Κωσταντόγλου, Α. Τσαγκρασούλης, « Στρατηγικές Δυναμικού Ελέγχου της Κλίσης Εξωτερικών Περσίδων», ΤΕΕ  Επιστημονικό Διήμερο "Κτίριο & Ενέργεια" , Ξάνθη 7-8 Σεπτεμβρίου 2012

2011,  A. Tσαγκρασούλης , «Η επίδραση του φυσικού φωτισμού στο κτιριακό ενεργειακό ισοζύγιο», Επιστημονικό τριήμερο ΤΕΕ  Κεντρ. Και Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα, 20-22/10/2011

2011,     Α. Δράκου, Α. Τσαγκρασούλης , «Αλληλεπίδραση  χρηστών με το εσωτερικό περιβάλλον στις ελληνικές κατ οικίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού», Επιστημονικό τριήμερο ΤΕΕ  Κεντρ. Και Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα, 20-22/10/2011

2011,   Α. Τσαγκρασούλης, «Φωτισμός: Η σύνδεση σχεδιασμού- εξοικονόμησης στα πλαίσια των ενεργειακών κανονισμών» , ENERTECH2011 ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η λύση στην κρίση’, 29/9-1/10, Aθήνα, ΕΧΡΟ Metroplitan

2010,  A. Tσαγκρασούλης,  «Σύζευξη φυσικού-τεχνητού φωτισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,» , EnergyEfficientLightingDesign, 11/12/2010, BuildingGreenExpo2010

2010,  A. Τσαγκρασούλης,  «Σύζευξη φυσικού-τεχνητού φωτισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,» , EnergyEfficientLightingDesign, 11/12/2010, BuildingGreenExpo2010

2010,    A. Tσαγκρασούλης,  «Εξελίξεις στον τομέα της θερμικής απόδοσης των παράθύρων και υαλοστασίων» ,3oΣυνέδριο για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, 10/12/2010, BuildingGreenExpo2010

2010,    A. Tσαγκρασούλης,  «Εξελίξεις στον τομέα της θερμικής απόδοσης των παράθύρων και υαλοστασίων» ,3oΣυνέδριο για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, 10/12/2010, BuildingGreenExpo2010

2010,    Ημερίδα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Δημαρχείο Βούλας, 30/5/2010

2010,  Διάλεξη με θέμα  εξοικονόμηση ενέργειας, Ημερίδα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Δημαρχείο Βούλας, 30/5/2010

2010,  Ημερίδα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, «Περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση  υφιστάμενων κατασκευών», 16/4/2010

2009,  Kέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων , Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, «Ενεργειακή αξιολόγηση κτιριακού αποθέματος», Αθήνα, 9/10/2009

2009,  «Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων», Ημερίδα ΤΕΕ, Παράρτημα Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας. Εισήγηση με τίτλο «Ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων,Λάρισα Κτίριο ΤΕΕ 2009

2009,  Α. Τσαγκρασούλης, «Φυσικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας», Επιστημονική Ημερίδα ΣΑΔΑΣ Μαγνησίας με τίτλο «Βιοκλιματικές Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική»,  Βόλος, 28/5/2009.

2009,  Α. Τσαγκρασούλης,  "Ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων" , Ημερίδα «Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων», ΤΕΕ, Παράρτημα Κεντρ. & Δυτικής Θεσσαλίας. Εισήγηση με τίτλο ,Λάρισα Κτίριο ΤΕΕ 2009.

2009,  Α. Τσαγκρασούλης,  « Εξοικονόμηση ενέργειας και φωτισμός»,     Δήμος Πάρου & Πρότυπο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου,   Πάρος, 20/6/2009

2009,  Α. Τσαγκρασούλης,  «Ενεργειακή και Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων»,     Διήμερο Περιβάλλοντος, ΤΕΕ Κ. Θεσσαλίας, Λάρισα, 2/6/2009.

2009,  Α. Τσαγκρασούλης,   «Προηγμένα συστήματα φυσικού φωτισμού»   Ακαδημία Αθηνών, Ημερίδα με τίτλο « Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές», διάλεξη με τίτλο , Αθήνα, 27/11/2009

2009,  Επιστημονική Ημερίδα ΣΑΔΑΣ Μαγνησίας με τίτλο «Βιοκλιματικές Εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική», διάλεξη με τίτλο «Φυσικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας», Β΄λος, 28/5/2009

2009,  Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, «Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών», Βόλος, 14-25/9/2009

2009,  Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, «Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών», Λάρισα, 20-30/7/2009

2008Α. Τσαγκρασούλης, «Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικός φωτισμός», BuildingGreenForum2, 5-8/12/2008, EXPOAthens

2008,  Α. Τσαγκρασούλης, «Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικός φωτισμός», BuildingGreenForum2, 5-8/12/2008, EXPOAthens

2008,  Α. Τσαγκρασούλης,  «Περιβαλλοντική ποιότητα στο εσωτερικό κτιρίων» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 17-19/3/2008, Αθήνα.

2008,  Α. Τσαγκρασούλης,  «Περιβαλλοντική ποιότητα στο εσωτερικό κτιρίων» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα 17-19/3/2008, Αθήνα

2007Λ. Δούλος, Α. Τσαγκρασούλης, Φ. Τοπαλής, Διαχείριση αισθητήρων φωτισμού για επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ/Η, Αθήνα 16-18 Μαίου 2007

2007,   Λ. Δούλος, Α. Τσαγκρασούλης, Φ. Τοπαλής, Διαχείριση αισθητήρων φωτισμού για επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μ/Η, Αθήνα 16-18 Μαίου 2007.

2006,  Α. Τσαγκρασούλης, Β. Γέρος  , «Απαιτήσεις σκίασης  και ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων», Β’ Διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική», Θεσσαλονίκη , 1-4 /6/2006

2006,  Α. Τσαγκρασούλης, Β. Γέρος  , «Απαιτήσεις σκίασης  και ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων», Β’ Διεθνές συνέδριο «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική», Θεσσαλονίκη , 1-4 /6/2006

2004,  Α. Tsangrassoulis,   «Research & development of innovative daylighting systems in Greece», Διάλεξη στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 26-27 Φεβρουαρίου 2004.

2003,  Α. Τσαγκρασούλης, «Φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας», Ημερίδα GreenLight, Αθήνα 19 Mαρτίου 2003.

2001,  Α. Τσαγκρασούλης, Πρότυπα συστήματα φυσικού φωτισμού», 1ο Εθνικό Συνέδριο ΔΟΜΗΣΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 17-18 Σεπτεμβρίου 2001, Αθήνα.

2000,  Α. Τσαγκρασούλης,   «Εξοικονόμηση ενέργειας», Ημερίδα για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ, Τεχνόπολις , Γκάζι, Σάββατο 3 Ιουνίου 2000.

1999,  «Καταναλώσεις και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτίρια», Ημερίδα Τεχνολογιών και Τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του δημόσιου και τριτογενούς τομέα, Ηράκλειο, Κρήτη, 22 Οκτωβρίου 1999.

1999,  Α. Τσαγκρασούλης,   «Εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού σε κτίρια γραφείων α) τεχνικές β) υπολογιστικά εργαλεία γ) παραδείγματα», Ημερίδα TEMOLInteractive, ΑΘήνα, 19 Νοεμβρίου 1999.

1998,   Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, «Μετρήσεις φυσικού φωτισμού σε κτίρια γραφείων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα.

1998,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Μ. Σανταμούρης, P. Voit, StefanieRauss, «Oφυσικός φωτισμός σαν παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα. Η συγκεκριμένη παρουσίση τιμήθηκε με έπαινο.

1998,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Μ. Σανταμούρης, P. Voit, StefanieRauss, «Oφυσικός φωτισμός σαν παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα. Η συγκεκριμένη παρουσίση τιμήθηκε με έπαινο

1998,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, «Μετρήσεις φυσικού φωτισμού σε κτίρια γραφείων», Εθνικό Συνέδριο για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΕΜΠ, 30/11-2/12 1998, Αθήνα

1996,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Δ. Ασημακόπουλος, «Ο φυσικός φωτισμός ως παράγων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

1996,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, Α. Αργυρίου, Δ. Ασημακόπουλος , «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα εφαρμογής καινοτομικών συστημάτων φυσικού φωτισμού σε κτίρια» 5ο Συνέδριο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 6-8/11/1996.

1996,  Α. Τσαγκρασούλης,Μ. Σανταμούρης, « Υπολογισμός φυσικού φωτισμού σε κτίρια α) Μετρήσεις β) Υπολογιστικά μοντέλα» Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

1996,  Α. Τσαγκρασούλης,Μ. Σανταμούρης, « Υπολογισμός φυσικού φωτισμού σε κτίρια α) Μετρήσεις β) Υπολογιστικά μοντέλα» Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

1996,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Κακούρη, Δ. Ασημακόπουλος, «Ο φυσικός φωτισμός ως παράγων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον επανασχεδιασμό κτιρίων», Ημερίδα , 25/6/1996, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

1996,  Α. Τσαγκρασούλης, Μ. Σανταμούρης, Α. Αργυρίου, Δ. Ασημακόπουλος , «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα εφαρμογής καινοτομικών συστημάτων φυσικού φωτισμού σε κτίρια» 5ο Συνέδριο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, 6-8/11/1996

Ακαδημαϊκές διαλέξεις

2009,  Ακαδημία Αθηνών, Ημερίδα με τίτλο « Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές», διάλεξη με τίτλο «Προηγμένα συστήματα φυσικού φωτισμού», Αθήνα, 27/11/2009

2009,  ΜΔΕ Περιβαλλοντικής Φυσικής, ΕΚΠΑ, «Επίδραση σκίασης/φυσικού φωτισμού στο ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων», 18/12/2009

1997,  Lectures (invited) at LowEnergyArchitecturalResearchUnit, SchoolofArchitecture, UniversityofNorthLondonon Daylighting Simulation, 1-3 July1997.

Δημόσιες ομιλίες

2022,  Light Directionality in Lighting Design Week 2: An open dialogue between architecture and lighting, HUB Kafkas, 12/12/2022

2009,    Δήμος Πάρου & Πρότυπο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, διάλεξη με τίτλο « Εξοικονόμηση ενέργειας και φωτισμός», Πάρος, 20/6/2009

Συμμετοχή σε επιτροπές

2018,  Evaluator for the Netherland Organization of Scientific Research/ Applied and Engineering Sciences, Innovational Research Incentives Scheme , Veni Scheme

2017,  Evaluator in European Research Council «Starting Grants»

2016,  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής,  Sustainable Synergies from buildings  to the urban scale, SBE 2016, 17-19/10/2016, Thessaloniki

2016,  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής,    4th International Conference in Transparency and Architecture, 2-6/11/2016, Thessaloniki

2016,  Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής,    3rd International Congress on Ambiances, “Ambiances, Tommorrow”, 21-24/9/2016, Volos, Greece

2013,  Mέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Changing cities International Conference: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions", Σκιάθος 18-21 Ιουνίου 2013

2013,    Expert Member (μετά από πρόσκληση) στην  Διεθνή Επιτροπή  Φωτισμού    (Commission International de Ι'Eclaraige)Technical  Committee  TCCIE TC 3-55  "Metrics for sunlighting and daylight passing through sunshading devices”

2013,  Μέλος Επιστιμονικής επιτροπής , PALENC 2010 Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Rhodes Island, Greece, 29/9-1/10/2010

2011,  Εξωτερικός εμπειρογνώμων στο πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ «Κτίζοντας το μέλλον»

2010,  Μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων

2010,  Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την σύνταξη της Τεχνικής Οδηγίας ΤΟΤΕΕ 20701/2010 « Αναλυτικες εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και της έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»,.

2007,  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, PALENC 2007 Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Crete, Greece, 27-29/9/2007

2005,  Μέλος της Επιστημονικης Επιτροπής, PALENC 2005, Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Santorini, Greece, 19-21 /5/2005

2002Expert Member (μετάαπόπρόσκληση)στην  Διεθνή Επιτροπή  Φωτισμού    (Commission International de Ι'Eclaraige)      Technical     Committee "Assessment of accuracy of        interior          lighting computer programs", TC 3-33, Division 3

2001Expert Μember(μετάαπόπρόσκληση) στην Διεθνή Επιτροπή   Φωτισμού (Commission lnternational de 1'Eclaraige)      Technical Committee "Tubular daylighting guiding systems", TC 3-38,  Division 3

Άλλο

2019,  Guest Editor, Special Issue "The Future of Interior Lighting is here", Sustainability Journal

2019,  Member of the editorial board, Sustainability Journal, MDPI

2017,  Guest Managing Editor in the Special Issue “Energy Efficient Lighting Strategies in buildings”, 2017, Energy & Buildings, Elsevier

2017,  Member of the editorial board,  Energy and Buildings Journal, Elsevier

2011,    Περιοδικό «BUILDINGGREEN,  “Συστήματα φωτισμού & κατανάλωση ενέργειας σε χώρους γραφείων”, A. Τσαγκρασούλης, 11/2011.

2010Περιοδικό «BUILDINGGREEN», Συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων, Κ. Δράκου, Α. Τσαγκρασούλης, Τεύχος 16, 2010

2010,  Associate Editor  "Lighting and Daylighting"  in Advances in Building Energy Research Journal, Taylor & Francis

2008Καθημερινή , ΟΙΚΟ, 4/4/2008, «4 αλήθειες και 7 ψέματα για τις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας».

2008Περιοδικό «BUILDINGGREEN», Oρόλος των ενεργειακών προσομοιώσεων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 2008

2007,   Λάμπρος Δούλος, Άρης Τσαγκρασούλης, Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, "Διαχείριση αισθητήρων φωτισμού για επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης", Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 398, Μάιος 2007.

2017, Σύμβουλος Ενεργειακού σχεδιασμού, Επαινος απο το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής για το μονόχορδο  (ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2017, Μονόχορδο_ κατοικία στην Αγριά, Μαγνησία, Ζησης Κοτιώνης). http://www.heliarch.gr/sites/heliarch/files/attachments/event/vraveia_arhitektonikis_eia_2017_5498/bpabeia_2017_results.pdf

2017, Σχεδιασμός ειδικού φωτισμού,  Επαινος απο ΣΑΔΑΣ για το Μουσειο Χιου (ΕΠΑΙΝΟΣ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Σύγχρονο Αρχιτεκτονικό Έργο, Μουσειο Μαστίχας Χιου,   2017 . Αρχ. Γραφείο Κίζη Γ. http://www.ered.gr/el/content/Ta_apotelesmata_ton_Brabeion_Architektonikis_SADAS-PEA_/#.Wj5qEDeYPIU

2016, Σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού, 2016, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 'Ανακαίνιση- επανάχρηση Χατζόγλειου σχολείου ιδιοκτησίας Π.Ε.Πιερίας' (πρώην καπναποθήκη Χατζόγλου) με ομάδα Κ. & Σ. Αδαμάκη Αγωνοθέτης :Περιφεριακή ενότητα Πιερίας. 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ (δεν δόθηκε 1ο βραβείο, μόνον 2ο , 3ο και ένας έπαινος) , http://www.sadas-pea.gr/apotelesmata-architektonikou-diagonismou-ideon-gia-tin-anakenisi-epanachrisi-chatzogliou-scholiou-idioktisias-pe-pierias/

2008, Ενεργειακή ανάλυση του νέου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1ο Βραβείο, , Αρχιτεκτονική μελέτη, (ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ-MRA) Kλειστός διαγωνισμός.

2007, Ενεργειακός σχεδιασμός Δημαρχιακού Μεγάρου Ιωαννίνων.  1ο βραβείο Aρχιτεκτονική μελέτη, (Κ. Δασκαλάκης, Μ. Στασινοπούλου, Μ. Μανδαλάκη) Αρχιτ. Διαγωνισμός

2005, Ενεργειακή μελέτη και διερεύνηση της αποδοτικότητας των συστημάτων παθητικού δροσισμού και παθητικής θέρμανσης στο νέο κτίριο της Νομαρχίας Τρικάλων. 1o Βραβείο. , Αρχιτεκτονική μελέτη, (Αρχ. Γραφείο Δ. Κατζουράκη – Αρχ. Γρ. Σ. Παπαδόπουλου) Κλειστός Διαγωνισμός

2003, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ‘Mediterranean Architectural Competition - Sustainable Mediterranean Architecture with Aluminium Facades’ - αγωνοθέτης ΕΛΒΑΛ-ΕΤΕΜ-UIA Τιμητική Διάκριση  (συνεργασία με Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκη Β.)