Χρήση πράσινων επιφανειών στο κτιριακό περιβάλλον.
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέποντες:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης
Φιλιππιτζής Δημήτρης2009
Περίληψη