Ενεργειακός Ανασχεδιασμός Κτιρίου ΤΑΜ.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2008
Περίληψη