Πρώτη ματιά. Ψυχο-φυσιολογικές επιδράσεις και χρήση του χρώματος στην αρχιτεκτονική.
ΜΑΜΠΛΕΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2018
Περίληψη