Αναβάθμιση κτιριακού κέλυφους παλαιών πολυκατοικιών.
ΚΑΛΑΡΓΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2014
Περίληψη