Μορφή και Ενέργεια: Βελτιστοποίηση της κτιριακής μορφής με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΡΟΔΟΘΕΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2019
Περίληψη