Χρήση τεχνικών φωτογραμμετρίας μέσω κινητού τηλεφώνου για την δημιουργία 3d μοντέλων χώρων
ΝΤΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2018
Περίληψη