Διερεύνηση της Δυνατότητας σχεδιασμού παθητικών συστημάτων θέρμανσης – δροσισμού σε πολυκατοικίες.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2006
Περίληψη