Διερευνώντας τη φύση του Πηλίου ως ένα εναλλακτικό, οικολογικό, δομικό υλικό.
ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2012
Περίληψη