Διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτισμάτων: Η περίπτωση της Κρήτης.
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2011
Περίληψη