Οικολογική Ταξινόμηση Υλικών Δομημένου Περιβάλλοντος.
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2009
Περίληψη