Φοιτητικές Κατοικίες στο Πρώην Νοσηλευτικό Ίδρυμα “Παναγία”]
ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιβλέποντες:
Αδαμάκης Kώστας
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2019
Περίληψη