Νέες τεχνολογίες και σύνθετα υλικά με εφαρμογή στο κτιριακό κέλυφος
ΜΠΑΡΜΠΙΣΗ ΣΟΦΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2019
Περίληψη