Σχολικό Συγκρότημα στο Βόλο.
ΣΚΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΑΜΠΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ


Επιβλέποντες:
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2010
Περίληψη