Υπόσκαφες πολυ-γενειακές κατοικίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης
Στυλίδης Ιορδάνης2014
Περίληψη