Διαφάνεια και Λειτουργικότητα. Πιέζοντας τα όρια.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2005
Περίληψη