Το Κτίσμα ως Τοπίο - Βιοκλιματικές Φοιτητικές Εστίες στη Λάρισα.
ΔΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ


Επιβλέποντες:
Τροβά Βάσω
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2005
Περίληψη