Βελτιστοποίηση μορφολογίας κελύφους μονοκατοικίας με χρήση παραμετρικών εργαλείων και σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2018
Περίληψη