Συστήματα Σκίασης Κτιρίων. Ανασκόπηση και προοπτικές.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2004
Περίληψη