Σχεδιασμός φωτισμού σε μουσειακούς χώρους. Ανάπτυξη προτύπων – οδηγιών για το σχεδιασμό προθηκών και σχεδιασμός συστήματος προθηκών.
ΛΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2006
Περίληψη