Φωτοβολταικά στην Αρχιτεκτονική.
ΤΣΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2008
Περίληψη