Μεταλλικά κτίρια και Βιοκλιματικός – Οικολογικός Σχεδιασμός.
ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Αδαμάκης Kώστας
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2010
Περίληψη